Angina pektoris

Ishemijska bolest srca

Ishemijska bolest srca je najsmrtonosnija bolest savremenog čovečanstva.

Nastaje zbog ateroskleroze koja predstavlja proces za koji se smatra da počinje još u ranoj mladosti.

Ateroskleroza se manifestuje promenama na krvnim sudovima.

Ove promene predstavljaju nakupine masti u zidu krvnih sudova koje se postepeno povećavaju i onemogućavaju dotok krvi do srčanog mišića.

Putem krvi se u srčani mišić doprema kiseonik koji je neophodan za rad svim ćelijama organizma.

Smanjenje dotoka krvi aterosklerozom izmenjenim krvnim sudovima pravi ozbiljne probleme u srčanom radu, a neretko dovodi i do smrtnog ishoda.

Angina pektoris simptomi

Angina pektoris nastaje zbog nedovoljne prokrvljenosti srčanog mišića, a ispoljava se osećajem bola, stezanja ili težine u predelu grudnog koša.

Ovaj osećaj se javlja i pogoršava tokom napora, a olakšanje nastaje u mirovanju.

Bol se može širiti u jednu ili obe ruke, vrat, vilicu ili zube.

Stanja koja najčešće dovode do pojave simptoma su fizičko naprezanje, intenzivne emocije, hladno vreme ili težak obrok.

Udruženi simptomi koji se mogu javiti su još i otežano disanje, mučnina, preznojavanje i osećaj vrtoglavice.

Postoji nekoliko varijanti angine pektoris od kojih je najblaža stabilna angina pektoris.

Svaka promena intenziteta ili pogoršanje gore pomenutih simptoma može biti životno ugrožavajuće.

Stoga ukoliko imate bilo koji od gore pobrojanih simptoma potrebno je da se što pre javite Vašem lekaru.

Intermed Plus poliklinika ima odličan tim kardiologa, kompletnu savremenu opremu za dijagnostikovanje ovog oboljenja i uspostavljenu saradnju sa renomiranim stručnjacima koji se bave ovom problematikom.

Da bi se dijagnostikovalo oboljenje angine pektoris potrebno je uraditi sledeće:

  1. Uraditi kompletan fizikalni pregled sa EKG-om.
  2. Ultrazvuk srca da bi se procenila funkcija srčanog mišića.
  3. Test opterećenjem ukoliko se pacijent žali na tegobe ali one nisu registrovane u datom trenutku na EKG snimku ili kad je potrebno da se potvrdi dijagnoza angine pectoris. Alternativa može biti neki drugi farmakološki izazvan stres test.
  4. 24h Holter monitoring EKG-a ukoliko se pacijent žali na preskakanje srca koje može biti znak i ishemijske bolesti srca. Pored aritmija ovom metodom je moguće registrovati i druge promene koje su karakteristične za ishemijsku bolest srca.
  5. Nakon ovih neinvazivnih pretraga ukoliko je potrebno pacijent bi trebalo da uradi koronarnu angiografiju radi odluke o daljem lečenju. Kao alternativa koronarografiji može se eventualno uraditi MSCT koronarnih arterija.

Lečenje može biti lekovima, plasiranjem stenta ili hirurškom intervencijom.