Praćenje trudnoće

Praćenje trudnoće po nedeljama

Prvi pregled treba učiniti između 7 ili 8. nedelje trudnoće tj. 15-20 dana nakon izostanka očekivane menstruacije, kada se ultrazvučno utrvrđuje trudnoća i njeno tačno trajanje odnosno termin porođaja i verifikuje vitalnost embriona.

Na prvom pregledu potrebno je uzeti detaljnu anamnezu o opštem zdravstvenom stanju trudnice, eventualnim prethodnim trudnoćama, porodičnoj anamnezi vezano za eventualne genetske anomalije.

Potrebno je uzeti PAPA test ukoliko je od poslednjeg uzimanja prošlo više od godinu dana, briseve vrata materice te osnovne laboratorijske pretrage koje uključuju kompletnu krvnu sliku, gvožđe u krvi, hormone štitne žlezde, šećer u krvi, urin, urinokulturu, pretrage na hepatitis B i C, pretrage na sifilis, citomeglovirus, virus rubele, herpes virus, toksoplazmozu, briseve cerviksa na bakterije, hlamidiju i mikoplazmu, a takođe je potrebno odrediti i krvnu grupu i Rh faktor.

Daju se saveti o ishrani i ponašanju trudnice, kao i saveti o ranim testovima u trudnoći za otkrivanje hromozomopatija.

Drugi pregled se radi u 13. nedelji trudnoće kada se ultrazvučno pregleda fetus i procenjuje njegov razvoj sa posebnom pažnjom na parametre koji bi mogli ukazati na eventualne anomalije ploda.

Istovremeno se rade i biohemijski parametri radi procene rizika od postojanja genetskih malformacija ploda -3-HCG i PAPP (Double test) – ukoliko su ovi parametri uredni verovatnoća da je plod zdrav je 98%.

Ukoliko se uoče abnormalnosti radi se biopsija horionskih resica ili se sačeka  16-17. nedelja kada se radi amniocenteza, određuje kariotip i postavlja konačna dijagnoza.

Sledeći pregled se radi u 18. nedelji kada se rade rutinska ultrazvučna merenja  u cilju praćenja razvoja ploda.

Ponavlja se biohemija, krva slika i urin.

Na svakom pregledu se kontroliše telesna težina, daju saveti o ishrani.

Uvode se vitamini i suplementi u terapiju.

U 24-25. nedelji se rade rutinska ultrazvučna merenja ploda, procena cirkulacije uterine arterije kolor doplerom.

U tom periodu treba uraditi 4D ultrazvuk.

U 30-31. nedelji trudnoće rade se redovna ultrazvučna merenja, procenjuje se cirkulacija kroz pupčanu vrpcu, arterije ploda kolor doplerom.

Pred kraj trudnoće u 36. nedelji vrši se kompletan ultrazvučni i vaginalni pregled trudnice.

Procenjuje se veličina ploda i majčine karlice na osnovu čega se planira porođaj.

Radi se CTG (kardiotokografija) kojom se snima rad srca ploda i kontrakcije maternice i na osnovu tih parametara se procenjuje eventualna patnja i ugroženost ploda.

CTG se do porođaja ponavlja svakih sedam dana, a po potrebi i češće ukoliko se uoče problemi sve do samog porođaja.