Kućne posete lekara

Kućne posete lekara, dijagnostika u kući bolesnika, pregled specijaliste interne medicine, EKG.

Uradite kompletnu ultrazvučnu dijagnostiku u Vašem domu.

Ultrazvučni pregledi:

Možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza iz naše ponude.

Terapija u kućnim uslovima:

  • injekcije
  • infuzije
  • fizikalna terapija
  • kućna nega