Interna medicina

interna-medicina

Dr Milutin Miljević,

Specijalista interne medicine

Interna medicina je specijalistička grana koja obuhvata mnoge oblasti:

Specijalistički internistički pregled podrazumeva pregled specijaliste interne medicine sa snimanjem EKG-a.

Lekar internista ukoliko je potrebno predlaže dodatnu dijagnostiku, laboratorijske analize, a nakon urađenih analiza predlaže plan lečenja i praćenja pacijenta.

U poliklinici “IntermedPLUS” možete obaviti pregled kod specijaliste interne medicine i uraditi potrebnu ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku.