24-satni holter krvnog pritiska

24h-holter-krvnog-pritiska

U različitim situacijama (napor, mirovanje, stres…) i zavisnosti od doba dana (budnost ili spavanje) menjaju se vrednosti arterijskog pritiska.

Tokom merenja krvnog pritiska dobijamo trenutne vrednosti krvnog pritiska u momentu merenja.

Na pregledu su vrednost krvnog pritiska često povišene zbog uzbuđenja tokom pregleda ili ostanu niske jer pregled za nekoga nije ni napor ni stres.

Jedno merenje krvnog pritiska nam ne daje kompletne podatke o vrednostima krvnog pritiska tokom čitavog dana.

Nošenje 24 satnog holtera pritiska je važno da bismo uopšte utvrdili da li postoji povišen arterijski pritisak- hipertenzija.

Osim toga, kada se utvrdi postojanje povišenog arterijskog pritiska i kada se uvede lek ova metoda nam omogućuje da proverimo da li je lek i doza leka odgovarajuća za lečenje.

Holter krvnog pritiska – procedura

Tokom perioda od 24 sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa.

Tokom dana na svakih pola sata i tokom noći na svakih sat vremena manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji registruje aparat.

Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi dnevnik aktivnosti.

Nakon 24 sata aparat se skida i čitaju se rezultati.

Na osnovu zabeleženih podataka dobijamo uvid u dnevne varijacije pritiska.