Biopsija grlića materice

Šta je biopsija grlića materice?

Biopsija je dijagnostička i česta terapijska procedura putem koje se uzimaju uzorci tkiva sa vaginalne porcije grlića materice.

Obično indikacija bude postavljena Papanikolau skriningom, kao i kolposkopskim pregledom.

Odstranjeni uzorci se šalju na histopatološki pregled.

Nakon dobijeng izvestaja postavlja se definitivna dijagnoza promena na grliću materice.

Kako se izvodi biopsija grlića materice?

Intervencija se izvodi bilo u lokalnoj, paracervikalnoj analgeziji ili kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji, i obično se radi zajedno sa endocervikalnom kiretažom- biopsijom i kiretažom materične šupljine.

Pacijent je na ginekološkom stolu, vagina se ekartira i grlić fiksira kugl-cangom, potom se antiseptičnim rastvorom obriše vagina i posebnim kleštima za biopsiju uzme što više isečaka za pregled.

Danas se često radi i elektroekscizija promena (LEEP ili LETZ), koje lakše uklone promene u celini.

Ona se radi omčicama koje provode struju.

Na taj nacin, koagulacija posle intervnecije je bolja i krvarenje oskudnije.

Priprema za biopsiju grlića materice

U slučaju da se intervencija radi u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji potrebna je apstinencija od hrane i vode u trajanju od 4h pre intervencije.

Naravno, krvna grupa je obavezna za sve invazivne procedure u medicini.

Koliko traje oporavak nakon biopsije grlića materice?

Oporavak zavisi od vrste anestezije.

Ukoliko se radi u paracervikalnoj blokadi, veoma je kratak, i pacijent je praktično posle intervencije sposoban za normalno funkcionisanje („office procedure“).

U slučaju opšte anestezije potrebno je do sat vremena da se anestetik metaboliše.

Posle intervencije uobičajeno je oskudno krvarenje do nekoliko dana.

Obično se ordiniraju antibiotici, pogotovo ako je radjena i endocervikalna kiretaža ili kiretaža materične šupljine.

Za više informacije o ceni biopsije materice predlažemo Vam da pogledate na cenovnik.