Endokrinologija

endokrinologija

Dr Zoran Gluvić, internista endokrinolog

Endokrinologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi proučavanjem hormona, mnogobrojnih žlezda koje ove hormone izlučuju i njihovog uticaja na funkcije ciljnih tkiva i organa na koje oni deluju.

U endokrine žlezde spadaju pankreas, tiroidna žlezda, paratiroidne žlezde, nadbubrežne žlezde, hipofiza i polne žlezde (gonade).

Bubrezi, kosti i masno tkivo takođe imaju endokrine funkcije.

Oboljenja nastala zbog poremećaja funkcije žlezda sa unutrašnjim izlučivanjem nastaju ili zbog nedovoljnog ili zbog preteranog lučenja hormona.

Pregled endokrinologa

Ova oboljenja dovode do teških poremećaja zdravlja i potrebno ih je što pre dijagnostikovati i adekvatno lečiti.

Dijagnostika i lečenje bolesti metabolizma i žlezda sa unutrašnjim izlučivanjem

Dijagnostika endokrinologa podrazumeva: