Kućne posete lekara

Kućne posete, dijagnostika u kući bolesnika

Pregled specijaliste interne medicine, EKG.

Uradite kompletnu ultrazvučnu dijagnostiku u Vašem domu.

Ultrazvučni pregledi u svom domu:

Možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza iz naše ponude.

Terapija u kućnim uslovima:

  • injekcije,
  • infuzije,
  • fizikalna terapija,
  • kućna nega.