Kineziterapija

Šta je kineziterapija?

Kineziterapija je lečenje pokretom –laički nazvano vežbanje.

Uglavnom se izvodi uz pomoć fizioterapeuta.

Pokreti se rade pasivno u situaciji kad terapeut tretira neki zglob bez aktivnog učešća pacijenta.

Cilj takve terapije je razgibavanje zgloba koji je u kontrakturi zbog dugotrajnog mirovanja te pacijent nije u stanju zbog bola ili nedostatka snage, da učestvuje u vežbanju.

Aktivno vežbanje pacijent izvodi samostalno u potpunosti ili delomično u cilju povećanja obima pokreta zgloba i povećanja mišićne snage.

U toku vežbanja često se koriste razna pomagala kao što su utezi, medicinske lopte, vijače, štapovi i sl.

Kada se izvodi kineziterapija?

Kineziterapija se radi u svim situacijama gde je zbog bolesti ili povrede došlo do smanjenja pokretljivosti zgloba i gubitka mišićne snage ekstremiteta i predstavlja centralno mesto rehabilitacije bolesnika.

Sve ostale vrste fizikalne terapije se rade da bi se uslovi za sprovođenje kineziterapije učinili bržim i da bi ista bila efikasnija.

Kako se izvodi kineziterapija?

Terapiju propisuje specijalista fizikalne medicine, a sprovodi je fizioterapeut.

Obično se radi serija terapija koje se rade svakodnevno ili svaki drugi dan.

Terapija traje sve dok se ne postignu zadovoljavajući rezultati.

Za više informacije o cenama kineziterapije predlažemo Vam da pogledate cenovnik.