Ultrazvuk zglobova i mekih tkiva: cena, zbog čega se radi i kako se izvodi

Ultrazvučni pregled zgloba je neinvanzivna dijagnostička metoda koja radi uz pomoć ultrazvučnih talasa. Lekar koji ovu dijagnostiku radi, dobija sliku mišića, tetiva, ligamenata i zglobova.

Uglavnom se sama metoda koristi u otkrivanju istegnuća, uganuća, rascepa kao i dugih promena na mekim tkivima.

U kojim situacijama se radi ultrazvuk zgloba?

Ova metoda koja nije bolna, traje 15 – ak minuta, lekarima je bitna u cilju otkrivanja upale ili rascepa tetiva, kao i rascepa mišića, tumorskih masa na mišiću ili oštećenja ligamenata.

Takođe, ultrazvuk zglobova i mekih tkiva se koristi i u cilju otkrivanja upale odnosno prisustva tečnosti u zglobu, kao i prilikom otkrivanja ranih promena na zglobovima, a koje su nastale kao posledica reaumatoidnog artritisa.

Pregled se preporučuje i u cilju otkrivanja benignih i malignih tumora mekih tkiva.

Kako se izvodi ultrazvuk zglobova?

S obzirom na to da postoje mnogobrojni razlozi za ultrazvuk zglobova i mekih tkiva tokom samog pregleda u zavisnosti od toga biće potrebno da sedite ili ležite.

Ovo je bitno kako bi lekar koji obavlja pregled, mogao da iz različitih uglova uoči izgled zglobova, mišića, tetiva ili ligamenata.

S tim u vezi verovatno će tokom pregleda biti potrebno da menjate položaj ili poziciju dela tela kako bi on mogao da se ispita.

Na samom početku pregleda lekar će staviti poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. To je mali plastični uređaj koji ima ulogu da šalje i da prima ultrazvučne talase, a postavlja se na zglob pacijenta.

Što se tiče uloge gela ona je da poboljša vidljivost ultrazvučnih talasa, ali i da eliminiše vazduh između kože i sonde.

Šta je ultrazvuk mekih tkiva?

Ultrazvučni pregled mekih tkiva predstavlja pregled mekih tkiva, testisa, obrisa kostiju, mišića. Specijalnom ultrazvučnom dijagnostikom se prikazuju oštećenja hrskavice malih zglobova, razne ciste ili tumori mekih tkiva. Ova metoda je daleko bolja u dijagnostici nego na primer rentgenski snimak.

Zbog čega se radi ultrazvuk mekih tkiva?

Ukoliko se vi ili vaš lekar opšte prakse pitate da li je pokidana Ahilova tetiva ili postoji neka ruptura mišića – upravo je ovo metoda koja je neophodna.

Ultrazvučnim pregledom mekih tkiva, lekar – specijalista će jasno videti moguća oštećenja na mekim tkivima u telu. Takođe, sama metoda se i preporučuje kod pacijenata koji se lekaru jave ukoliko imaju smetnje oko ramena, tetiva nadlaktice, podlaktice, šake i sl.

S obzirom na to da kost ne propušta ultrazvučni zrak, unutrašnjost zgloba i ne može da se vidi. Međutim, ono što lekar može da ispita jeste u kakvom se stanju tkivo nalazi, da odredi dijagnozu kao i da usmeri dalje lečenje.

Da li je dobar ultrazvučni pregled mekih tkiva?

Ovo je potpuno bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom će lekar uz pomoć sonde i gela, putem ultrazvučnog aparata na ekranu da utvrdi pravo zdravstveno stanje pacijenta. Njemu će na ekranu biti prikazana meka tkiva: mišići različitih regija, limfne žlezde, potkožno masno tkivo kao i nervi.

Ultrazvuk mekih tkiva se obavezno preporučuje u određenim slučajevima: ukoliko je došlo do povrede mišića (kao što je na primer ruptura ili distenzija), ali i ukoliko je prisutna tečnost u mišićima. Takođe, na pregled kod lekara specijaliste i ultrazvuk mekih tkiva uputiće se pacijenti koji se žale na bol, pojavu izraslina i otoka, kao i na promenu boje kože.

Analizom mekih tkiva lekaru će biti omogućeno posmatranje morfologije, procene težine povrede, uvid u patološko izmenjeno stanje mekih tkiva itd.

Pregled kod lekara specijaliste uglavnom traje od 15 do 30 minuta, a što se tiče pripreme ona nije potrebna.

Sam pregled nije škodljiv po zdravlje, može se ponavljati i po nekoliko puta (u zavisnosti od potrebe), a nije ni bolan tako da će pacijent ubrzo moći da se vrati svojim uobičajenim aktivnostima.

Indikacije za ultrazvuk pregled mišića i zglobova

Indikacije koje su najčešće za ultrazvučni pregled mišića i zglobova su: bol, otekline, izlivi, naprsnuća, traumatske povrede, zapaljenja ovojnica zglobova – sinovitisi, burzitisi, zapaljenje tetiva, maligne bolesti, strana tela, postoperativne i posterapijske kontrole kao i degenerativne promene.

Pregled je u potpunosti bezbolan, nisu potrebne posebne pripreme, a nalaz i mišljenje lekara vam je dostupan odmah nakon pregleda.

Indikacije za ultrazvuk mekih tkiva

Neke od najupečatljivijih indikacija obuhvataju: otekline, bol, nasledne predispozicije, nejasna febiralna stanja, maligne bolesti, traumatske povrede, ali i predoperativne, postoperativne i posterapijske kontrole.

Pregled nije bolan, ne zahteva od pacijenta posebne priprema, a nalaz specijaliste će biti dostupan odmah nakon pregleda.

Koliko je ultrazvuk zgloboda i mekih tkiva precizna metoda?

Ovo je zaista jedan vrlo precizan način da se utvrde različite bolesti, oboljenja i promene.

Na primer ultrazvučnim pregledom se može utvrditi da li u zglobovima ima tečnosti, da li postoje oštećenja tetive, meniskusa ili nekih drugih delova zgloba.

Takođe, samim ultrazvukom se može precizno izmeriti debljina zglobne hrskavice, a stručnjak (lekar) može videti i rane erozije zglobnih površina koje su tipična karakteristika zapaljenskih bolesti zglobova.

Sam ultrazvuk ne zahteva posebnu pripremu pacijenta, traje maksimalno pola sata, a lekar će u zavisnosti koji deo želi da vidi zahtevati od pacijenta da sedne ili legne.

Zbog čega je bitan ovaj ultrazvuk?

Pomenutim ultrazvukom se mogu videti zglobovi i meka tkiva, a koristi se kod povreda mekih tkiva ili zglobova. Takođe koristi se i kod upala i bola u zglobu, ili tkivu – a da pritom je nepoznat uzrok.

Sam pregled kao što je ultrazvuk zgloba se koristi i u slučajevima kada u zglob treba dati određenu terapiju (na primer pomoćnu injekciju) ili punktirati da bi se izvadila “voda” iz zgloba.

Ovo je jednostavna, brza i potpuno bezbedna metoda pregleda s obzirom na to da nema jonizujućeg zračenja. Za pacijenta je bitno i to što je potpuno bezbolna dijagnostička metoda, a sam ultrazvuk se u ovim slučajevima koristi za dijagnostiku povreda i oboljenja mekih tkiva (mišići, tetive) kao i zglobova.

Ovakav tip ispitivanja je dobar jer daje uvid u stanje mekih tkiva koje se ne vide na rendgenskom ili radiogradskom snimku.

Sa druge strane odlična je i alternativa magnetnoj rezonanci kod pacijenata koji imaju ugrađen pejsmejker, metalni implant ili kod onih koji imaju probleme sa klaustrofobijom.

Iskustva kazuju da je veoma često sam ultrazvuk sasvim dovoljan za postavljanje prave dijagnoze, a on može biti i od velike pomoći pri punkciji zglobova radi vađenja tečnosti ili davanja lekova u zglob.

Ultrazvuk mekih tkiva cena

Cena ultrazvučnog pregleda mekih tkiva iznosi 4.900,00 din.

Ultrazvuk zgloba cena

Cena ultrazvučnog pregleda zgloba iznosi 4.900,00 din. Kako biste zakazali termin možete nas kontaktirati putem telefona +38162514127 ili jednostavno popuniti kontakt formu koja se nalazi ispod teksta.