Cenovnik

PREGLEDI LEKARA
Specijalistički pregled interniste
4200 dinara
Specijalistički pregled fizijatra4200 dinara
Specijalistički pregled endokrinologa4200 dinara
Specijalistički pregled ginekologa4200 dinara
Pregled onkologa6000 dinara
Kontrolni specijalistički pregled unutar 30 dana2700 dinara
Pregled profersora univerziteta6000 dinara
Kontrolni pregled profesora univerziteta unutar 30 dana4000 dinara
Konsultacija2200 dinara
INTERNA MEDICINA I KARDIOLOGIJA
EKG bez interpretacije1500 dinara
EKG sa interpretacijom2000 dinara
Kardiološki komplet (pregled kardiologa+ultrazvuk srca)7200 dinara
Ehokolordopler srca4400 dinara
Kardiološki sistematski pregled (pregled, EHO srca, holter EKGa, holter TA, test opterećenjem, laboratorija (uk.holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, glikemija)18000 dinara
Komplet ultrazvučnih pregleda: abdomena i urotrakta štitne žlezde, doppler karotida, doppler krvnih sudova nogu12000 dinara
Internistički sistematski pregled: pregled interniste, EKG, UZV stomaka, srca, štitne žlezde, doppler karotida, test opterećenjem, laboratorijske analize: SE, KKS, uk.holesterol, HDL, LDL, urin, trigliceridi, AST, ALT, ac.uricum, Fe, PSA18000 dinara
Gastroenterološki paket pregleda: pregled gastroenterologa, ultrazvuk stomaka, gastroskopija i kolonoskopija.30000 dinara
24h Holter monitoring EKGa5200 dinara
24h Holter monitoring arterijskog pritiska4000 dinara
24-satni Holter EKGa na terenu10000 dinara
48-satni Holter EKGa8000 dinara
Test opterećenjem na tredmilu8000 dinara
Doppler krvnih sudova vrata4400 dinara
Doppler krvnih sudova nogu4400 dinara
Dopler krvnih sudova ruku4400 dinara
Dopler krvnih sudova jednog ekstremiteta3000 dinara
Pregled pulmologa sa spirometrijom5600 dinara
Spirometrija2000 dinara
PREGLEDI U KUĆNOJ POSETI
Pregled specijaliste na terenu/Zemun i NBGD10000 dinara
Pregled specijaliste na terenu grad i prigradska mesta12000 dinara
24 satni Holter EKGa na terenu Zemun/NBGD
10000 dinara
24 satni Holter EKGa na terenu grad i prigradska mesta 12000 dinara
Kolordopler srca na terenu Zemun/NBGD
10000 dinara
Kolordopler srca na terenu grad i prigradska mesta
12000 dinara
Kolordopler krvnih sudova u kućnoj poseti Zemun/NBGD
10000 dinara
Kolordopler krvnih sudova u kućnoj poseti grad i okolina
12000 dinara
Ultrazvuk abdomena na terenu Zemun/NBGD 10000 dinara
Ultrazvuk abdomena na terenu grad i okolina
12000 dinara
Kardiološki komplet (spec.pregled+ultrazvuk) u kućnoj poseti Zemun/NBGD
16000 dinara
Kardiološki komplet (spec.pregled+ultrazvuk) u kućnoj poseti grad i okolina 18000 dinara
ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA
Ezofagogastroduodenoskopija12000 dinara
Kompletna kolonoskopija17000 dinara
Kompletna kolonoskopija u opštoj anestezi24000 dinara
Rektosigmoidoskopija10000 dinara
Proktoskopija7000 dinara
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Ultrazvuk stomaka 4200 dinara
Ultrazvuk urotrakta i prostate4200 dinara
Ultrazvuk štitne žlezde4200 dinara
Ultrazvuk mekih tkiva4200 dinara
Ultrazvuk zgloba4200 dinara
Ultrazvuk dojki4200 dinara
Doppler renalnih arterija4400 dinara
GINEKOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Ginekološki ultrazvuk4200 dinara
Ginekološki kolordopler ultrazvuk4400 dinara
Ginekološki pregled+ultrazvuk6000 dinara
Kolposkopija3200 dinara
Papanikolau test2000 dinara
Folikulometrija2400 dinara
Sonohisterografija30000 dinara
CTG2400 dinara
4D ultrazvuk trudnice6600 dinara
Ginekološki komplet (pregled, UZV, kolposkopija, PAPA, VS)8000 dinara
GINEKOLOŠKE INTERVENCIJE
Incizija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji12000 dinara
Polipektomija u lokalnoj anesteziji17000 dinara
Biopsija grlića u lokalnoj anesteziji14000 dinara
Biopsija grlića sa kiretažom u lokalnoj anesteziji25000 dinara
Aplikacija spirale6000 dinara
Uklanjanje spirale5000 dinara
Frakcionirana kiretaža u lokalnoj anesteziji20000 dinara
Loop ekscizija u lokalnoj anesteziji20000 dinara
Uklanjanje kondiloma malo polje8000 dinara
Uklanjanje kondiloma srednje polje11000 dinara
Uklanjanje kondiloma veliko polje14000 dinara
Elektrokauterizacija cerviksa u lokalnoj anesteziji10000 dinara
Inseminacija20000 dinara
Konizacija u opštoj anesteziji55000 dinara
Prekid trudnoće u opštoj anesteziji27000 dinara
Prekid trudnoće u lokalnoj anesteziji20000 dinara
Uklanjanje himena20000 dinara
Himenoplastika40000 dinara
DRUGI DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
Sternalna punkcija8000 dinara
Biopsija kosti12000 dinara
Punkcija zgloba6000 dinara
Abdominalna punkcija7000 dinara
Pleuralna punkcija8000 dinara
Dermoskopija4200 dinara
EEG6000 dinara
Uzimanje brisa1000 dinara
FNB sa PH15000 dinara
PHD4500 dinara
Skidanje jedne bradavice500 dinara
PHD KOSTI7000 dinara
TERAPIJA I INTERVENCIJE
Dnevna fizikalna terapija3000 dinara
Infuzija davanje2000 dinara
Davanje duže infuzije po satu3000 dinara
IV injekcija1000 dinara
Intramuskularna injekcija800 dinara
Subkutana injekcija700 dinara
Periartikularna infiltracija leka4000 dinara
Kratkotrajna opšta anestezija8000 dinara
Vađenje krvi za analizu200 dinara
Previjanje srednje2000 dinara
Skidanje konaca2000 dinara
Davanje injekcije na terenu2000 dinara
Ispiranje uva4200 dinara
Plasiranje urinarnog katetera3000 dinara
Primena citostatika15000 dinara
Sklerozacija hemoroida7000 dinara
Vakcinacija protiv sezonskog gripa2500 dinara
Polipektomija jedan polip u sklopu kolonoskopije7000 dinara
Flebotomija6000 dinara
Transfuzija krvi30000 dinara