Cenovnik

PREGLEDI LEKARA
Pregled lekara opšte prakse2500 dinara
Specijalistički pregled3800 dinara
Specijalistički pregled interniste
3800 dinara
Specijalistički pregled fizijatra3800 dinara
Specijalistički pregled ginekologa3800 dinara
Pregled onkologa5400 dinara
Kontrolni specijalistički pregled unutar 30 dana2500 dinara
Pregled profersora univerziteta5400 dinara
Kontrolni pregled profesora univerziteta unutar 30 dana4000 dinara
Konsultacija2000 dinara
INTERNA MEDICINA I KARDIOLOGIJA
EKG bez interpretacije1500 dinara
EKG sa interpretacijom2000 dinara
Kardiološki komplet (pregled kardiologa+ultrazvuk srca)6600 dinara
Ehokolordopler srca4000 dinara
Kardiološki sistematski pregled (pregled, EHO srca, holter EKGa, holter pritiska, test opterećenjem, laboratorija (uk.holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, GUK)14000 dinara
Ultrazvučni komplet: abdomen, štitna žlezda, srce, doppler karotida, doppler krvnih sudova nogu9700 dinara
Internistički sistematski pregled: pregled interniste, EKG, UZV stomaka, srca, štitne žlezde, doppler karotida, test opterećenjem, laboratorijske analize: SE, KKS, GUK, uk.holesterol, HDL, LDL, urin, trigliceridi, AST, ALT, ac.uricum, Fe, PSA16000 dinara
Gastroenterološki paket pregleda: pregled gastroenterologa, ultrazvuk stomaka, gastroskopija i kolonoskopija.25000 dinara
24h Holter monitoring EKGa4800 dinara
24h Holter monitoring arterijskog pritiska3600 dinara
24-satni Holter EKGa na terenu7000 dinara
48-satni Holter EKGa7000 dinara
Test opterećenjem na tredmilu7000 dinara
Doppler krvnih sudova vrata3800 dinara
Doppler krvnih sudova nogu4000 dinara
Dopler krvnih sudova ruku4000 dinara
Dopler krvnih sudova jednog ekstremiteta2700 dinara
Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena6000 dinara
Pregled pulmologa sa spirometrijom4000 dinara
Spirometrija1600 dinara
PREGLEDI U KUĆNOJ POSETI
Pregled specijaliste na terenu/Zemun i NBGD8000 dinara
Pregled specijaliste na terenu grad i prigradska mesta10000 dinara
24 satni Holter EKGa na terenu Zemun/NBGD
7000 dinara
24 satni Holter EKGa na terenu grad i prigradska mesta 9000 dinara
Kolordopler srca na terenu Zemun/NBGD
8000 dinara
Kolordopler srca na terenu grad i prigradska mesta
10000 dinara
Kolordopler krvnih sudova u kućnoj poseti Zemun/NBGD
8000 dinara
Kolordopler krvnih sudova u kućnoj poseti grad i okolina
10000 dinara
Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena u kućnoj poseti Zemun/NBGD
10000 dinara
Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena u kučnoj poseti grad i okolina
12000 dinara
Ultrazvuk abdomena na terenu Zemun/NBGD 8000 dinara
Ultrazvuk abdomena na terenu grad i okolina
10000 dinara
Kardiološki komplet (spec.pregled+ultrazvuk) u kućnoj poseti Zemun/NBGD
14000 dinara
Kardiološki komplet (spec.pregled+ultrazvuk) u kućnoj poseti grad i okolina 16000 dinara
ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA
Ezofagogastroduodenoskopija10000 dinara
Biopsija+ureaza test na H. pylory
2000 dinara
Kompletna kolonoskopija15000 dinara
Kompletna kolonoskopija u opštoj anestezi21000 dinara
Rektosigmoidoskopija8000 dinara
Proktoskopija6000 dinara
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Ultrazvuk stomaka 3800 dinara
Ultrazvuk urotrakta i prostate3800 dinara
Ultrazvuk štitne žlezde3800 dinara
Ultrazvuk mekih tkiva3800 dinara
Ultrazvuk zgloba3800 dinara
Ultrazvuk dojki3800 dinara
Doppler renalnih arterija4000 dinara
GINEKOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Ginekološki ultrazvuk3800 dinara
Ginekološki kolordopler ultrazvuk4000 dinara
Ginekološki pregled+ultrazvuk6000 dinara
Kolposkopija3000 dinara
Papanikolau test1600 dinara
Folikulometrija2000 dinara
Sonohisterografija25000 dinara
CTG2000 dinara
4D ultrazvuk trudnice6000 dinara
Ginekološki komplet (pregled, UZV, kolposkopija, PAPA, VS)7000 dinara
GINEKOLOŠKE INTERVENCIJE
Incizija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji10000 dinara
Polipektomija u lokalnoj anesteziji15000 dinara
Biopsija grlića u lokalnoj anesteziji12000 dinara
Biopsija grlića sa kiretažom u lokalnoj anesteziji22000 dinara
Aplikacija spirale5500 dinara
Uklanjanje spirale4500 dinara
Frakcionirana kiretaža u lokalnoj anesteziji17000 dinara
Loop ekscizija u lokalnoj anesteziji17000 dinara
Uklanjanje kondiloma malo polje6000 dinara
Uklanjanje kondiloma srednje polje9200 dinara
Uklanjanje kondiloma veliko polje13300 dinara
Elektrokauterizacija cerviksa u lokalnoj anesteziji8000 dinara
Inseminacija17000 dinara
Konizacija u opštoj anesteziji50000 dinara
Prekid trudnoće u opštoj anesteziji22000 dinara
Prekid trudnoće u lokalnoj anesteziji17000 dinara
Himenoplastika35000 dinara
DRUGI DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
Sternalna punkcija7000 dinara
Biopsija kosti10000 dinara
Punkcija zgloba4000 dinara
Abdominalna punkcija6000 dinara
Pleuralna punkcija7000 dinara
Dermoskopija3600 dinara
EEG5000 dinara
EMNG jedna regija7000 dinara
Uzimanje brisa500 dinara
FNB sa PH12000 dinara
PHD3600 dinara
Skidanje jedne bradavice400 dinara
PHD KOSTI7000 dinara
TERAPIJA I INTERVENCIJE
Dnevna fizikalna terapija2500 dinara
Infuzija davanje2000 dinara
Davanje duže infuzije3000 dinara
IV injekcija1000 dinara
Intramuskularna injekcija600 dinara
Subkutana injekcija500 dinara
Periartikularna infiltracija leka3400 dinara
Kratkotrajna opšta anestezija6000 dinara
Vađenje krvi za analizu200 dinara
Previjanje srednje1500 dinara
Skidanje konaca1500 dinara
Davanje injekcije na terenu1500 dinara
Ispiranje uva3500 dinara
Plasiranje urinarnog katetera2500 dinara
Primena citostatika15000 dinara
Sklerozacija hemoroida6000 dinara
Vakcinacija protiv sezonskog gripa2000 dinara