Ultrazvuk štitne žlezde: kako se radi, priprema i cena

Ultrazvuk štitne žlezde je bezbedna i bezbolna procedura kojom se uz pomoć ultrazvučnog aparata prikazuje štitna žlezda i strukture vrata koje se nalaze u njenoj blizini.

Ultrazvuk se koristi kada je potrebno:

 • proceniti izgled parenhima štitne žlezde
 • odrediti da li izrasline na vratu potiču od tiroidne žlezde ili od neke od susednih struktura
 • analizirati izgled čvorića i na osnovu izgleda proceniti da li su oni benigni ili maligni kada je potrebno uraditi i biopsiju
 • utvrditi da li postoje dodatni čvorići u tiroidnoj žlezdi nakon što je fizikalnim pregledom utvrđeno postojanje čvorića
 • praćenje veličine čvorića tokom vremena

Ultrazvuk se može koristiti i prilikom izvođenja biopsije kada služi za navođenje igle koja se koristi za uzimanje uzoraka tkiva koji se dalje šalju na patohistološku analizu.

Za ultrazvuk štitne žlezde nije potrebna posebna priprema.

Intermed Plus poliklinika Vam nudi iskusan tim lekara koji ovu proceduru rutinski izvodi godinama i ima veliko iskustvo u dijagnostici i lečenju oboljenja štitne žlezde.

Koliko često se obavlja ultrazvuk štitne žlezde?

Učestalost ultrazvuka štitne žlezde u velikoj meri zavisi od individualne istorije bolesti i potreba pacijenta. Prema smernicama Američkog udruženja za štitnu žlezdu (ATA) za lečenje čvorova u štitnoj žlezdi, pacijenti sa čvorovima većim ili jednakim 1 cm treba da se podvrgnu ultrazvučnoj evaluaciji.

Za pacijente sa istorijom raka štitne žlezde, ATA preporučuje da se ultrazvučni pregledi rade svakih šest do 12 meseci. Nekim pacijentima mogu biti potrebne češće procene na osnovu promena uočenih na prethodnim pregledima.

Sve u svemu, učestalost ultrazvučnih pregleda štitne žlezde treba da odredi medicinski stručnjak na osnovu detaljne procene specifične situacije svakog pacijenta.

Priprema za ultrazvuk štitne žlezde

Da bi se pripremili za ultrazvuk štitne žlezde, većina lekara preporučuje sledeće smernice:

 • Nosite udobnu, široku odeću na pregled. Obično je potrebno otkriti područje vrata tokom pregleda.
 • Određeni lekovi, kao što su terapija zamene hormona štitne žlezde i antitiroidni lekovi, možda će morati da se prilagode pre pregleda. Razgovarajte sa svojim lekarom ako su neophodne promene.
 • Za ultrazvuk štitne žlezde obično nije potrebno gladovanje. Međutim, ako se uradi biopsija, od vas će se možda tražiti da postite nekoliko sati pre procedure.
 • Ukoliko ultrazvuk podrazumeva biopsiju tankom iglom, treba izbegavati upotrebu lekova za razređivanje krvi (aspirin, kumadin, heparin itd.) najmanje tri dana pre zahvata.

Ko obavlja ultrazvuk štitne žlezde?

Ultrazvuk štitne žlezde obično izvodi kvalifikovani zdravstveni radnik koji se zove radiolog ili sonograf. Oni imaju specijalizovanu obuku i stručnost u izvođenju i tumačenju ultrazvučnih pregleda.

Radiolozi su lekari koji se specijalizuju za dijagnostikovanje i lečenje bolesti i stanja korišćenjem medicinskih tehnika snimanja, uključujući ultrazvuk. Imaju opsežno znanje o anatomiji, patologiji i različitim modalitetima snimanja.

Sonografi, poznati i kao ultrazvučni tehničari, su medicinski stručnjaci koji su specijalizovani za rukovanje ultrazvučnom opremom i snimanje slika tokom pregleda. Oni blisko sarađuju sa radiolozima kako bi osigurali visokokvalitetno snimanje i pomogli u dobijanju potrebnih informacija za dijagnozu.

Važno je napomenuti da se specifični propisi i uputstva o tome ko može da uradi ultrazvuk štitne žlezde mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje ili zdravstvenog sistema.

Šta obuhvata ultrazvuk štitne žlezde?

Ultrazvuk štitne žlezde je neinvazivna tehnika snimanja koja se koristi za procenu štitne žlezde, endokrine žlezde koja se nalazi na vratu. Uključuje upotrebu visokofrekventnih zvučnih talasa za kreiranje detaljnih slika štitne žlezde.

Tokom ultrazvuka štitne žlezde, pretvarač, koji emituje i prima zvučne talase, nežno se primenjuje na predelu vrata. Transduktor hvata eho proizvedene zvučnim talasima dok se odbijaju od štitne žlezde i okolnih struktura. Ovi odjeci se zatim konvertuju u slike prikazane na ekranu računara radi dalje analize i interpretacije.

Specifična područja koja se ispituju tokom ultrazvuka štitne žlezde mogu uključivati:

 • Veličina i oblik štitne žlezde: Ultrazvuk pruža informacije o veličini i obliku štitne žlezde, pomažući u identifikaciji bilo kakvog povećanja, asimetrije ili promena u njenoj strukturi.
 • Čvorovi: Čvorovi na štitnoj žlezdi su abnormalni rastovi ili kvržice u štitnoj žlezdi. Ultrazvuk može otkriti i okarakterisati ove čvorove, uključujući njihovu veličinu, lokaciju i unutrašnje karakteristike, kao što su čvrsti ili cistični sastav.
 • Protok krvi: Dopler ultrazvuk, specijalizovana tehnika koja se koristi uz ultrazvuk štitne žlezde, može proceniti protok krvi unutar štitne žlezde. Pomaže u proceni vaskularnosti nodula i identifikaciji bilo kakvih abnormalnih obrazaca krvotoka.

Informacije dobijene ultrazvukom štitne žlezde su dragocene u dijagnostici i praćenju različitih stanja štitne žlezde, kao što su tiroidni čvorovi, struma, ciste štitne žlezde i rak štitne žlezde. Pomaže u vođenju daljeg kliničkog upravljanja, kao što je preporuka dodatnih testova ili intervencija kao što je biopsija aspiracije tankom iglom.

Cena ultrazvuka štitne žlezde

Cena ultrazvučnog pregleda štitne žlezde kod nas u poliklinici Intermed PLUS iznosi 4.900,00 din. Kako biste zakazali termin možete nas kontaktirati putem telefona +38162514127 ili jednostavno popuniti kontakt formu koja se nalazi ispod teksta.