Fizikalna terapija

Šta je fizikalna terapija?

Fizikalna terapija predstavlja granu medicine koja se bavi izučavanjem i primenom delovanja različitih oblika fizičke energije (toplota, hladnoća, električne struje, magnetna polja, pokret) i prirodnih sredstava na ljudski organizam.

Naziv potiče od reči physis sto znači priroda.

Fizikalnu terapiju koristili su i drevni narodi, Egipćani, Grci, Kinezi i drugi, za lečenje, daleko pre postanka i primene savremenih medicinskih sredstava.

Fizikalna medicina se bavi dijagnostikom i lečenjem pre svega organa i sistema za kretanje (mišića, kostiju, nerava i zglobova).

Takođe područje delovanja fizikalne medicine je i rehabilitacija pacijenata posle trauma, operativnih zahvata, dužeg perioda mirovanja kod težih bolesti a u cilju što bržeg osposobljavanja za svakodnevne aktivnosti.

Svrha fizikalne terapije je prvenstveno smanjenje bola, poboljšanje pokretljivosti, unapredjenje kvaliteta zivota u svim domenima.

Prednost primene fizičkih sredstava je što ne izazivaju zavisnost od lekova ili alergiju, i pri pravilnoj primeni nema neželjenih efekata.

U zavisnosti od vrste energije koja se primenjuje deli se na:

  • Kineziterapiju – lečenje pokretom, vežbanjem,
  • Magnetoterapiju – lečenje pomocu magnetnog polja niske frekvence
  • Laseroterapiju – lečenje pomoću laserskih zraka
  • Sonoterapiju – lečenje pomoću ultrazvučnih talasa
  • Elektroterapiju – lečenje pomoću raznih modaliteta struje
  • Krioterapiju – lečenje hladjenjem
  • Termoterapiju – lečenje zagrevanjem.

Kako izgleda pregled fizijatra?

Pregled fizijatra sastoji se od opšteg dela u kome lekar u razgovoru sa pacijentom saznaje podatke o glavnim tegobama, njihovom trajanju uticaju na svakodnevne aktivnosti, ranijim bolestima, operacijama, bolestima u porodici kao i o uslovima u kojima pacijent živi i njegovim profesionalnim aktivnostima.

Specijalni deo pregleda podrazumeva ispitivanje funkcionalnog stanja pacijenta, kada lekar procenjuje hod, držanje tela, pokretljivost svih segmenata kičmenog stuba i zglobova (aktivnu i pasivnu), tonus, trofiku i snagu mišića, refleksnu aktivnost, senzibilitet, stanje periferne cirkulacije, antropometriska merenja, test aktivnosti svakodnevnog života (ADZ).

Lekar će ako smatra da je potrebno sprovesti dodatnu dijagnostiku:

Nakon sprovedene dijagnostike pravi se individualni plan lečenja koji podrazumeva primenu medikamentozne i fizikalne terapije.

Kada je potreban pregled fizijatra?

Pregled fizijatra je potreban kod bolova i ukočenosti u vratu, uz trnjenje ruku, kod bolova i ukočenosti u donjem delu leđa, bolova i trnjenja u jednoj ili obe noge.

Pregled fizijatra iziskuju povrede u zglobovima, ramenu, laktovima, kukovima, kolenima, povreda i bolova u mišićima i tetivama (teniski lakat, petni trn, smrznuto rame), pareza i paraliza zbog povrede i bolesti perifernih živaca.

Pregled fizijatra je neophodan nakon posttraumatskih stanja nastalih prelomom kostiju, operacije kuka, kolena i sl.

Za više informacije o cenama pregleda fizijatra predlažemo Vam da pogledate cenovnik.