Nutriciologija

nutriciologija

Dr sci med Danijela Ristić-Medić

Nutriciologija je oblast medicine koja se bavi proučavanjem procesa kojim živi organizmi unose i koriste hranu za održanje samog života, rast, razmnožavanje, funkcionisanje organa i tkiva i stvaranje energije.

Pregled nutricioniste

Nutriciolog vrši procenu stanja uhranjenosti na osnovu kliničkog pregleda, antropometrijskih mera, telesnog sastava, biohemijskih analiza i procene dijetetskog unosa osobe.

Najčešće ljudi dolaze kod nutriciologa kada imaju problem sa gojaznošću, međutim ovo je samo mali segment onoga čime se nutriciologija bavi.

Specijalista nutriciologije određuje dijete kod različitih oboljenja:

 • dijeta kod gojaznosti
 • dijeta kod pothranjenosti
 • dijeta kod šećerne bolesti
 • dijeta kod poremećaja masti u krvi
 • dijeta kod anemije i hipovitaminoza
 • dijeta kod bolesti pankreasa
 • dijeta kod bolesti žučne kesice
 • dijeta kod želudačne kile, čira na želudcu i dvanaestpalačnom crevu
 • dijeta kod bolesti creva (prolivi i opstipacija)
 • dijeta kod bolest jetre (hepatitis, ciroza jetre)
 • dijeta kod hronične bubrežne insuficijencije
 • dijeta kod gihta
 • dijeta kod dugotrajnih iscrpljujućih bolesti (postoperativna stanja, maligne bolesti)

Intermed Plus poliklinika Vam nudi vrhunskog stručnjaka koji se bavi nutriciologijom kao užom specijalnošću već dugi niz godina sa velikim uspehom u lečenju poremećaja ishrane.

Pored ovoga u Intermed Plus poliklinici možete obaviti i sve vrste laboratorijskih analiza i drugih konsultativnih pregleda kako biste što pre izašli na kraj sa problemima sa ishranom.