Pregled dojki

Svesni smo činjenice da je sve više tumora i karcinoma, dok je jedino rešenje za njihovo izlečenje upravo preventiva i redovni pregledi kako bi se omogućilo jednostavno lečenje.

Rak dojke postao je po statistici jedna od vodećih oboljenja među ženskom populacijom, a skrining odnosno rano otkrivanje raka dojke posebno je važno kod mnogih žena.

Skrining je bitan kod žena koje imaju visok rizik od pojave raka dojke, a to su one koje imaju genetske predispozicije (ukoliko su majka ili sestra imale rak dojke pre 50-te godine ili sa očeve strane rođake takođe imale rak dojke).

Neki od pregleda dojki koji su prisutni kod nas jesu ultrazvuk, mamografija i magnetna rezonanca.

Šta je ultrazvuk dojki?

Ovo je jedna bezbolna i neškodljiva metoda kojom će lekar proveriti sa sigurnošću da li su eventualni čvorići dobroćudni ili zloćudni. Ultrazvuk dojki može kod žena koje imaju mastopatiju ili one sa postoperativnim ožiljcima da bude od ključne važnosti, dok je od neprocenjive vrednosti i kod žena sa hormonskom terapijom kao i kod onih koje imaju silikonske implante. Preporuka lekara je da se ultrazvuk dojki radi bar jednom godišnje, naročito kod onih koje su mlađe od 40 godina i to zbog obilnijeg žlezdanog tkiva koje sprečava detaljan pregled mamografom.

Kako se radi ultrazvuk dojke?

Potpuno bezbolna i sigurna metoda. Ovo je tehnika pregleda tkiva putem ultrazvučnih talasa koji tokom snimanja prolaze kroz dojku.

Lekar će ultrazvukom analizirati kožu, potkožno masno tkivo, mlečne žlezde kao i eventualne čvorove ili ciste ukoliko postoje u dojci.

U situaciji kada lekar uoči sumnjive promene na dojci, one će se pod kontrolom ultrazvuka punktirati, a materijal će biti upućen na citološku analizu.

Kako bi pregled ultrazvuka bio kompletan potrebno je da se izvrši i pregled limfnih čvorova u pazušnim jamama.

Zbog čega se radi ultrazvuk dojke?

Razlog može biti redovna kontrola zdravlja žene, ali i ukoliko se pojavi bol u dojci, ukoliko se napipaju određeni čvorići u dojci (koji mogu predstavljati bezopasnu masopatiju ili dobroćudni tumor ili cistu), ali i ukoliko se uoči određena zloćudna promena kao što je rak dojke.

Karicnom dojke se sa sigurnošću može videti na osnovu pregleda dojki

Preporuka je i lekara da se pregled ultrazvukom obavlja bar jednom godišnje nakon 30. godine života, a s obzirom na to da je sam postupak potpuno bezopasan, bezbolan i bez zračenja – nema razloga za određenim odlaganjem preporučenog pregleda dojki.

Pomenuli smo rak dojke kao jedno od najčešćih oboljenja, te je jako bitno da se redovno obavljaju ultrazvučni pregledi. S obzirom na to da je pol najveći faktor rizika, jer se uglavnom rak dojke javlja kod žena – redovni godišnji pregledi su gotovo pa obavezni.

Takođe, žene bi trebalo da obrate pažnju i na starost s obzirom na to da je ovo još jedan faktor rizika za pojavu raka dojki. Iako se ova bolest može javiti u bilo kom uzrastu, rizik se povećava sa godinama.

Takođe, žena koja ima ličnu istoriju raka u jednoj dojci ima čak 5 puta veći rizik za razvoj novog raka u drugoj dojci ili na drugom delu iste dojke koja je već bila zahvaćena.

Redovni pregledi se preporučuju svakako i ženama koje imaju porodičnu istoriju raka dojke s obzirom na to da je ovo treći najzastupljeniji faktor rizika.

Neke studije i pokazuju da se rak dojke uglavnom dešava u zemljama sa visokim procentom unosa masti putem ishrane, kao i u onim u kojima je zastupljena gojaznost stanovništva odnosno prekomerna težina – što je još jedan od faktora za razvoj raka dojke i to naročito kod žena koje su u menopauzi.

Kako se radi ultrazvučni pregled dojki?

Potrebno je da pacijent kojem se radi ultrazvučni pregled dojki bude u ležećem položaju jer je upravo tada dojka najdostupnija i to sa uzdignutim rukama iznad glave.

Pre početka samog procesa obavezno je da lekar razgovara sa vama, odnosno da uzme anamnezu kako bi utvrdio eventualne faktore rizika koji postoje. Bitne informacije za lekara prilikom uzimanja anamneze su: podaci u prvoj i poslednjoj menstruaciji, informacija o eventualnom dojenju ili uzimanju hormonske terapije, broju porođaja.

Nakon što se uzme anamneza i pacijent zauzme položaj za snimanje, lekar će staviti specijalni gel na sondu i krenuti sa pomeranjem kako bi obuhvatio sve segmente obe dojke, kao i regiju pazuha i regiju iznad i ispod ključne kosti tj. tamo gde se pregledaju regionalni limfni čvorovi.

Ultrazvučni pregled dojke moguće je obaviti u bilo kom trenutku, ali preporuka je da se pregled obavi u prvoj fazi menstrualnog ciklusa odnosno od 5-12 dana.

Zbog čega se uglavnom radi ultrazvučni pregled dojki?

Medicinska praksa kazuje da je najčešće bol koji pacijentkinje dovodi na pregled (iako se stalno govori o preventivnim pregledima).

Bolna dojka kod pacijentkinja uglavnom je uslovljena raznim fiziološkim procesima u sklopu samih hormonskih promena, koje mogu da prate određene faze menstrualnog ciklusa. Upravo zbog toga je preporuka lekara da se pregled dojki obavi u prvoj fazi ciklusa (od petog do dvanaestog dana).

Ukoliko bol u dojci traje duže od dve nedelje, to zahteva dodatne analize a ono što je prvo svakako je ultrazvučni pregled dojke.

Ono što je preporuka jeste da svaka žena radi i redovne samopreglede dojki, koje se rade bar jednom mesečno. Naravno ukoliko se nešto napipa potrebno je da se žena odmah javi lekaru kako bi se ustanovilo da li je u pitanju cistična ili solidna promena na dojci.

Ono što će lekar videti ultrazvučnim pregledom jeste to da li su promene benigne ili maligne. Definitivno ovo je prvi korak, dijagnostička metoda u ranom otkrivanju raka dojki kod žena mlađih od 40 godina.

Ultrazvučni pregled dojki se upravo preporučuje kod žena u ovom dobu jer se izbegava zračenje u ovom mlađem životnom dobu, a preporuka je da svaka žena starija od 30 godina bar jednom godišnje ide na preventivni ultrazvučni pregled dojke – naročito ukoliko je neko u bližoj porodici imao maligne promene.

Takođe, ultrazvučnom pregledu dojki će se podvrgnuti i žene koje su na određenoj hormonskoj terapiju, jer one imaju više žlezdanog tkiva pa se i na taj način teže vidi promena na mamografskom pregledu.

Trudnicama se takođe preporučuje ultrazvučni pregled dojki jer je ovo bezopasna metoda, nema zračenja, a isti je slučaj i kod onih koje imaju silikonske implante.