Dopler krvnih sudova

Ovo je tehnologija koja je integrisana u savremene ultrazvučne aparate, a lekaru – specijalisti omogućava da tokom samog pregleda u realnom vremenu prati protok krvi kroz krvne sudove, odnosno vene i arterije.

Ovaj ultrazvuk funkcioniše merenjem zvučnih talasa koji se odbijaju od pokretnih crvenih krvnih zrnaca. Sama metoda daje brze rezultate, nije bolna niti je škodljiva po zdravlje pacijenta.

Kolor dopler je dakle jedna ultrazvučna metoda koja koristi Doplerov efekat kako bi omogućila prikaz promene u brzini protoka krvi kroz krvne sudove određenih organa.

Zahvaljujući ovom pregledu vaš lekar će pratiti promenu konstantnih frekvencija ultrazvučnih talasa, s obzirom na to da se izvor zvuka kreće u odnosu na posmatrača (lekara). Usled odbijanja od krvne ćelije koje nisu u pokretu, nastaju i promene frekvencije ultrazvučnih talasa.

Nakon ovog bezbolnog pregleda, pacijent će dobiti od lekara specijaliste detaljno objašnjenje za zdravstveno stanje kao i njegov pisani izveštaj.

Šta je ultrazvuk srca sa kolor doplerom?

Ova metoda naziva se takođe i ehokardiografija, a ona omogućava vašem lekaru da ima uvid u stanje srca i krvnih sudova.

Ukoliko pacijenti imaju neku kardiovaskularnu bolest ili možda sumnju na bolest, oni će biti upućeni na dopler krvnih sudova.

Preporuka je takođe i da se kolor dopler srca i krvnih sudova radi i preventivno nakon pedesete godine života.

Kome se preporučuje dopler krvnih sudova?

Pacijentima je bitno da iskreno razgovaraju sa svojim izabranim lekarom, i da ukoliko osete neke od simptoma obavezno kažu. Upravo će na osnovu simptoma lekar i odlučiti da li je potrebno raditi dopler krvnih sudova ili ne.

Neki od simptoma zbog kojih se pacijenti upućuju na dopler krvnih sudova su: visok krvni pritisak, bolovi u grudima, ubrzani rad srca, gubitak svesti ali i brzo zamaranje.

Sam pregled se preporučuje i gojaznim osobama, dijabetičarima ali i pacijentima koji su na hemoterapiji i radioterapiji.

Šta lekar vidi prilikom doplera krvnih sudova?

Sama metoda će lekaru omogućiti da precizno pregleda dimenzije srčanog mišića, kao i dimenzije srčanih šupljina, funkciju srčanih zalistaka, pokretljivosti, stanje srčane kese kao i ejekcionu frakciju.

Brzina protoka krvi kroz srčana ušća i krvne sudove takođe se meri kolor doplerom, a na ovaj način se blagovremeno otkrivaju suženja, proširenja pa i začepljenja krvnih sudova kao i naslage i plakovi na arterijama.

Ova dijagnostika dobra je takođe jer mogu da se uoče i rođene i stečene srčane mane.

Kako se obavlja pregled?

Pregled – dopler krvnih sudova se obavlja pomeranjem sonde po grudnom košu. Pacijent je sve vreme u ležećem položaju, na levom boku.

Sam pregled traje maksimalno pola sata.

Dakle, tokom pregleda pacijent će sve vreme ležati, a lekar će na samom početku staviti jedan poseban gel na površinu ultrazvučne sonde.

To je mali plastični uređaj čija je uloga da šalje i prima ultrazvučne talase, a gel koji se stavlja ima ulogu da poboljša providljivost ultrazvučnih talasa kao i da eliminiše vazduh između kože i sonde.

Da li je pregled opasan?

Na osnovu svega opisanog verujemo da i sami dolazite do zaključka. Dakle pregled nije opasan, potpuno je bezbolan, a pacijent može da se vrati svojim dnevnim aktivnostima bez problema ili nekog ograničenja.

Pregled nije neprijatan, ne nosi nikakv rizik ali u velikoj meri pomaže lekaru da utvrdi tačno zdravstveno stanje kako bi mogao i da predloži naredne korake odnosno određeno lečenje.

Priprema za dopler krvnih sudova nije potrebna.

Pregled je bezbolan, nije štetan po ljudski organizam – odnosno nema dokazanih štetnih bioloških efekata, a jako je bitno da tokom istog i pacijent i lekar budu strpljivi kako bi se videlo pravo stanje.

Kakvi sve ultrazvučni pregledi postoje?

Kada govorimo o dopleru krvnih sudova kod nas se mogu realizovati sledeći pregledi: dopler krvnih sudova vrata, dopler krvnih sudova nogu, dopler krvnih sudova ruku, dopler krvnih sudova glave.

Ono što uglavnom pacijenti se pitaju jeste i koja je razlika između doplera krvnih sudova i klasičnog ultrazvučnog pregleda. Upravo je Doplerov efekat iskorišćen kao nadogradnja klasične (standardne) ultrazvučne dijagnostike. Sam pregled se radi uz pomoć istog aparata, ali se od specijalista za mišljenje pita internista ili kardiolog.

Lekaru će ova metoda dati potpuni uvid u zidove krvnih sudova, tačnije arterija, karotida. Takođe pregledom se meri i brzina kojom krv teče u odabranim delovima vene ili arterije.

Kada treba uraditi dopler krvnih sudova vrata?

Verovatno će i vaš izabrani lekar na osnovu vaših tegoba odlučiti da li vam je potreban dopler krvnih sudova ili ne.

Međutim, ukoliko imate osećaj vrtoglavice ili nestabilnost u hodu – biće vam preporučen dopler krvnih sudova. Metoda se takođe preporučuje i pacijentima koji imaju povremeni gubitak svesti ili su preležali šlog odnosno moždani udar. Bitno je i da se dopler krvnih sudova uradi ukoliko pacijent ima povišenu masnoću u krvi – holesterol i trigliceride ili boluje od dijabetesa odnosno dugogodišnji je pušač.

Preventivno je dopler krvnih sudova dobro uraditi ukoliko u vašoj porodici postoje zapamćeni slučajevi “šloga” ili srčanog infarkta.

Ukoliko pogledamo dopler krvnih sudova vrata, ovaj pregled je od izuzetnog značaja pacijentima kod kojih se otkriju ozbiljna suženja karotidnih arterija. U perspektivi, ovo znači da ukoliko se ništa ne preduzme, može doći do trajnog začepljenja ovog krvnog suda – a moguće su teške neurološke komplikacije sa druge strane.

Kome je potreban dopler krvnih sudova glave?

Pacijentima kojima se preporučuje dopler krvnih sudova glave jesu oni koji su preležali moždani udar, oni koji imaju povišen krvni pritisak ili nivo masnoće u krvi (holesterol i trigliceride). Svim pušačima se takođe preporučuje dopler krvnih sudova glave, ali i onima koji imaju osećaj vrtoglavice kao i svima koji boluju od dijabetesa.

Krvni sudovi se u ovom slučaju ispituju kroz slepoočni, očni i potiljačni prozor.

Kome je potreban dopler krvnih sudova nogu?

Pacijentima koji imaju bolove, grčeve kao i osećaj trnjenja u nogama ili rukama obavezno se preporučuje dopler krvnih sudova nogu ili ruku.

Takođe, ukoliko primetite otok ruke ili noge ili imate bolne grčeve u butinama i listovima posle kraćeg hodanja.

Brojne komplikacije i to naročito vena, odnosno tromboza dubokih vena – relativno su česte te je potrebno i na vreme uraditi kolor dopler krvnih sudova.

Ova metoda je jako bitna kod osoba koje nisu pokretne, ali i kod pacijenata nakon teških operacija i porođaja, pa i dugotrajnog nošenja gipsa ili kod onih koji imaju poremećaj koagulacije i sklonost ka pomenutom oboljenju.