Hematologija i onkologija

hematologija

Prim. dr Ljiljana Tomašić internista onkolog i dr Zoran Andrić internista medikalni onkolog

Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem tumora (raka).

Kako je broj obolelih od ovih bolesti sve veći iz godine u godinu onkologija ima sve veći značaj.

Konstantno se traga za novim modalitetima terapije, a stari metodi se usavršavaju sa ciljem da se pronađe što efikasnija terapija koja bi dovela do izlečenja kod većeg broja ljudi.

Pregled onkologa

Specijalista onkologije u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti bavi se dijagnostikom i lečenjem malignih oboljenja.

Prati pacijente nakon uspešnog lečenja kako bi ukoliko se desi povratak malignog oboljenja što pre mogao da reaguje.

Kada se rak otkrije u odmaklom stadijumu ili se potpuno izlečenje teško može postići, onkolog vrši palijativno zbrinjavanje ovih pacijenata.

Cilj palijativnog lečenja je olakšanje tegoba poput bola, kao i određenih drugih simptoma kako bi se popravio kvalitet života.

Jedan od zadataka onkologije je i skrining populacije i rođaka pacijenata kod kojih su dijagnostikovana maligna oboljenja koja imaju jaku naslednu osnovu poput raka dojke.

Intermed Plus poliklinika Vam nudi sledeće usluge iz oblasti onkologije:

Dijagnostika hematoloških i malignih oboljenja

  • klinički pregled
  • ultrazvučni pregledi
  • sternalna punkcija i biopsija kosti
  • patohistološka dijagnostika
  • laboratorijska dijagnostika

Lečenje hematoloških i malignih oboljenja

  • citostatska terapija
  • transfuzije krvi i krvnih derivata
  • terapija bola
  • druga suportivna terapija