Ginekološki ultrazvuk: kako se radi, priprema i cena

Ginekološki ultrazvuk je metoda vizualizacije unutrašnjih ginekoloških organa i okolnih prostora.

Radi bolje vizualizacije, po pravilu se obavlja vaginalnom aplikacijom endokavitalne sonde.

Na taj način je rastojanje organa od sonde manje nego transabdominalnim  putem.

Ginekološki ultrazvuk predstavlja rutinsku i standardnu proceduru u dijagnostici i praćenju ginekoloških i akušerskih stanja do 16 nedelja gestacije(„male trudnoće“).

Ginekološki ultrazvuk priprema

Uslov za ginekološki ultrazvuk je da mokraćna bešika bude prazna.

Preporučljivo da se ne jede niti pije nekoliko sati pred pregled, kako peristaltika i pretakanje crevnih konvoluta ne bi ometali pregled okolnih struktura.

Izvođenje ginekološkog ultrazvuka

Pacijent se postavi u ginekološki položaj na stolu za pregled, potom se vaginalna sonda aplikuje, i promenom položaja se vizualizuju unutrašnji  ginekološki organi i okolne strukture.

Pregled nije bolan, sem ako ne postoji razlog koji ga takvim čini ( npr. pelvična infekcija, upala jajnika….).

Pregled traje realtivno kratko, podrazumeva vizualizaciju i merenje uterusa, grlića, jajnika, kao i eventualnih patoloških struktura koje potiču od ovih organa.

Beleži se prisustvo i količina slobodne tečnosti u douglasu, kao i eventualni okolni nalazi ako postoje.

Ginekološki ultrazvuk sa sondom.

Je izraz koji je u narodu dat za vaginalni pristup.

Svaki utrazvučni pregled podrazumeva upotrebu sonde ( transabdominalne, transvaginalne, transezofagealne…).

Ona je sastavni deo ultrazvučnog aparata, i ginekološki pregled se može obaviti samo sondama različite vrste, sto zavisi od vrste organa koji želimo da posmatramo.

Sonda je deo ultrazvučnog aparata, koji proizvodi ultrazvuk i istovremeno registruje odbijene ultrazvučne talase, koji se posle u aparatu vizualizuju, to jest, prikazuju kao slika.

Razvojem tehnologije nekad dvodimanzionalna siva slika danas ima dodatke coloor doppler (bojenje pokretnih struktura- krvotoka), doppler ( merenje brizine i vizualizacija protoka krvi kroz krvne sudove), kao i 3D i 4D ultrazvučni snimak, koji podrazumeva kompjuterski generasanu trodimenzionalnu sliku kombinacijom više 2D slika koje se primaju  iz sonde (svaka sonda se sastoji iz rotirajućih kristala koji emituju i onih koji primaju talase ultrazvuka).

Kada treba otići na prvi ginekološki ultrazvuk?

Vreme za prvi ginekološki ultrazvuk može da varira u zavisnosti od specifičnih okolnosti i preporuka lekara. Generalno, ultrazvučni pregledi u ginekologiji se obično obavljaju iz različitih razloga, kao što su procena karličnog bola, procena reproduktivnog zdravlja, praćenje trudnoće ili ispitivanje specifičnih ginekoloških stanja.

Na primer, tokom trudnoće, prvi ultrazvuk se često sprovodi između 11. i 14. nedelje gestacije. Ovaj rani ultrazvuk je dragocen za potvrđivanje održivosti trudnoće, precizno određivanje gestacijske starosti, skrining na hromozomske abnormalnosti, identifikaciju glavnih strukturnih anomalija i skrining za preuranjenu preeklampsiju. Međutim, od suštinskog je značaja da se konsultujete sa lekarom za personalizovane savete i da sledite njegove specifične preporuke i smernice.

Štaviše, ginekološki ultrazvuk se takođe može obaviti pre trudnoće ili za osobe koje nisu trudne kako bi se procenila i dijagnostikovala različita ginekološka stanja, kao što su poremećaji reproduktivnih organa, ciste, fibroidi ili abnormalno krvarenje. Vreme za ove ultrazvučne preglede zavisiće od specifičnih simptoma, istorije bolesti i procene lekara.

Koliko često treba ići na ginekološki ultrazvuk?

Preporučena učestalost ginekoloških ultrazvuka može da varira u zavisnosti od istorije bolesti, starosti i simptoma pojedinca, kao i od procene i smernica lekara. Ultrazvučni pregledi obavljaju se po potrebi radi dijagnostikovanja i lečenja različitih stanja.

Za trudnice se preporučuje najmanje jedan ultrazvučni pregled tokom prvog tromesečja između 11. i 14. nedelje gestacije da bi se potvrdila trudnoća, odredila gestaciona dob, skrining za hromozomske abnormalnosti i identifikovali sve veće strukturne anomalije. Dodatni ultrazvučni pregledi mogu se preporučiti tokom drugog i trećeg trimestra za rutinski skrining i medicinske indikacije, kao što su procena rasta fetusa, placente, plodove vode i drugih parametara.

Međutim, ne postoji konsenzus o idealnoj učestalosti ultrazvučnih pregleda za osobe koje nisu trudne. Rutinski ultrazvučni pregledi karlice za asimptomatske osobe se ne preporučuju osim ako ne postoji posebna potreba za dijagnostikovanjem ili praćenjem ginekološkog stanja.

Od ključne je važnosti da se konsultujete sa svojim lekarom za personalizovane savete u vezi sa potrebom i učestalošću ginekoloških ultrazvuka na osnovu individualnih okolnosti i istorije bolesti.

Tumačenje ginekološkog ultrazvuka

Tumačenje ginekološkog ultrazvuka uključuje analizu slika i nalaza kako bi se procenile strukture i organi unutar karlice.

Evo nekoliko ključnih aspekata koji se procenjuju tokom tumačenja ginekološkog ultrazvuka:

  • Uterus: Procenjuje se veličina, oblik i položaj materice. Mogu se identifikovati abnormalnosti kao što su fibroidi, polipi ili urođene anomalije.
  • Endometrijum: Obloga materice, koja se zove endometrijum, procenjuje se zbog njene debljine, teksture i bilo kakvih nepravilnosti. Zadebljanje ili abnormalne karakteristike mogu ukazivati na stanja poput hiperplazije endometrijuma ili raka.
  • Jajnici: Jajnici se ispituju na veličinu, oblik i prisustvo bilo kakvih cista, tumora ili abnormalnih masa. Navedene su mere i karakteristike ovih struktura.
  • Jajovodi: Prisustvo, prohodnost (otvorenost) i bilo koje abnormalnosti jajovoda mogu se proceniti korišćenjem specijalizovanih tehnika kao što su histerosalpingografija ili kolor dopler slika.
  • Karlična tečnost: Prisustvo tečnosti u karlici može ukazivati na različita stanja kao što su ciste, infekcije ili abnormalno nakupljanje tečnosti.
  • Adneksalne strukture: Druge strukture oko reproduktivnih organa, kao što su ligamenti, krvni sudovi i limfni čvorovi, takođe se mogu proceniti na abnormalnosti.

Tumačenje ginekološkog ultrazvuka uzima u obzir kliničku istoriju pacijenta, simptome i sve specifične probleme. Ima za cilj da identifikuje bilo kakve abnormalne nalaze i pruži dijagnostičke informacije za usmeravanje daljeg lečenja.

Konsultujte se sa svojim lekarom ili radiologom za detaljnu interpretaciju vaših specifičnih rezultata ultrazvuka, jer oni najbolje mogu da objasne nalaze u odnosu na vašu individualnu situaciju i istoriju bolesti.

Cena ginekološkog ultrazvuka

Cena ginekološkog ultrazvuka kod nas u poliklinici Intermed PLUS iznosi 4.900,00 din. Kako biste zakazali termin možete nas kontaktirati putem telefona +38162514127 ili jednostavno popuniti kontakt formu koja se nalazi ispod teksta.