Ginekološki ultrazvuk

Ginekološki ultrazvuk je metoda vizualizacije unutrašnjih ginekoloških organa i okolnih prostora.

Radi bolje vizualizacije, po pravilu se obavlja vaginalnom aplikacijom endokavitalne sonde.

Na taj način je rastojanje organa od sonde manje nego transabdominalnim  putem.

Ginekološki ultrazvuk predstavlja rutinsku i standardnu proceduru u dijagnostici i praćenju ginekoloških i akušerskih stanja do 16 nedelja gestacije(„male trudnoće“).

Ginekološki ultrazvuk priprema

Uslov za ginekološki ultrazvuk je da mokraćna bešika bude prazna.

Preporučljivo da se ne jede niti pije nekoliko sati pred pregled, kako peristaltika i pretakanje crevnih konvoluta ne bi ometali pregled okolnih struktura.

Izvođenje ginekološkog ultrazvuka

Pacijent se postavi u ginekološki položaj na stolu za pregled, potom se vaginalna sonda aplikuje, i promenom položaja se vizualizuju unutrašnji  ginekološki organi i okolne strukture.

Pregled nije bolan, sem ako ne postoji razlog koji ga takvim čini ( npr. pelvična infekcija, upala jajnika….).

Pregled traje realtivno kratko, podrazumeva vizualizaciju i merenje uterusa, grlića, jajnika, kao i eventualnih patoloških struktura koje potiču od ovih organa.

Beleži se prisustvo i količina slobodne tečnosti u douglasu, kao i eventualni okolni nalazi ako postoje.

Ginekološki ultrazvuk sa sondom.

Je izraz koji je u narodu dat za vaginalni pristup.

Svaki utrazvučni pregled podrazumeva upotrebu sonde ( transabdominalne, transvaginalne, transezofagealne…).

Ona je sastavni deo ultrazvučnog aparata, i ginekološki pregled se može obaviti samo sondama različite vrste, sto zavisi od vrste organa koji želimo da posmatramo.

Sonda je deo ultrazvučnog aparata, koji proizvodi ultrazvuk i istovremeno registruje odbijene ultrazvučne talase, koji se posle u aparatu vizualizuju, to jest, prikazuju kao slika.

Razvojem tehnologije nekad dvodimanzionalna siva slika danas ima dodatke coloor doppler (bojenje pokretnih struktura- krvotoka), doppler ( merenje brizine i vizualizacija protoka krvi kroz krvne sudove), kao i 3D i 4D ultrazvučni snimak, koji podrazumeva kompjuterski generasanu trodimenzionalnu sliku kombinacijom više 2D slika koje se primaju  iz sonde (svaka sonda se sastoji iz rotirajućih kristala koji emituju i onih koji primaju talase ultrazvuka).