Ginekološki pregled

Redovni preventivni ginekološki pregledi su od neprocenjive vaznosti za pravovremeno otkrivanje raznih obolenja, pre svega raka materice i jajnika ali i brojnih infektivnih i polno prenosivih bolesti.

Poražavajuća je činjenica da u Srbiji tek svaka peta žena ide na redovne ginekološke preglede.

Većina žena, tek kad ima simptome i nažalost često u odmakloj fazi bolesti odlazi kod lekara, kada se izgledi za uspešno lečenje značajno smanjuju.

Tako smo po učestalosti raka grlića materice prvi u Evropi.

Dijagnoza tog malignog tumora u Srbiji se postavi kod oko 1.400 žena godišnje, a više od 500 žena svake godine umre od te bolesti.

Objektivno, situacija ne bi trebala biti tako nepovoljna jer je rak grlića materice jedan od najpogodnijih za rano otkrivanje jednostavnim i jeftinim metodama.

Redovne preventivne ginekološke preglede treba raditi jednom godišnje.

Svakako, osim na preventivne preglede, žena bez odlaganja treba da ode na ginekološki pregled ukoliko ima simptome kao sto su: bolovi u maloj karlici, krvarenje koje nije uobičajeno, naročito posle polnog odnosa ili posle kašnjenja ciklusa, pojačana sekrecija iz vagine, kašnjenje menstruacije, obilna i bolna menstrualna krvarenja, neredovni ciklus, trudnoća, krvarenje u menopauzi, nemogućnost začeća.

Prvi ginekološki pregled?

Na prvi ginekološki pregled bi trebalo otići kod započinjanja polne aktivnosti, planiranja zasnivanja porodice, dobijanja saveta o kontracepciji ili kad se pojave simptomi kao bol, svrab, sekret…

Generalno prvi redovan ginekološki pregled treba obaviti sa navršenih 18 godina.

Važno je napomenuti da bi na ginekološke preglede žene trebale odlaziti i nakon što uđu u menopauzu, dakle i u starijoj životnoj dobi, jer su neke ginekološke bolesti i stanja vezana baš za tu životnu dob.

Kako se pripremiti za ginekološki pregled?

Pre pregleda, kod kuće, treba se oprati vodom i blagim sapunom.

Važno je da se ne ispira unutrašnjost vagine i ne koriste vaginalete 2-3 dana jer bi to moglo uticati na rezultate briseva i Papa testa.

Obzirom da se pacijentkinja mora skinuti, dobro je obući suknju ili sličnu odeću.

Nadalje, 24 sata pre dolaska na pregled trebalo bi izbegavati polni odnos.

Pregled je najbolje obaviti u prvom delu menstrualnog ciklusa.

Kod kuće treba pripremiti pitanja koja se žele postaviti ginekologu, jer se često događa da se zaborave pitati veoma važna pitanja

Kako izgleda ginekološki pregled?

Žene reproduktivne dobi najčešće posećuju ginekologa.

Prilikom prvog dolaska ginekologu, a pre samog pregleda, obavi se razgovor.

Ginekolog uzme anamnezu i posebno obrati pažnju na trenutne smetnje i probleme.

Na pregled je potrebno doneti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za prethodne preglede, intervencije, porodjaje i slično.

Jedna od najvažnijih informacija je ona vezana za menstrualni ciklus, posebno datum prvog dana posljednje menstruacije.

Razgovor je prvi i veoma važan deo ginekološkog pregleda.

Nakon anamneza sledi inspekcija (pregled gledanjem) spoljnih genitalija, a po uvođenju spekuluma i inspekcija vagine i grlića materice.

Tada se drvenom špatulom i četkicom uzima bris sa grlića matericeza PAPA test i VS (vaginalni sekret).

Iza toga sledi tzv. palpacijski bimanuelni pregled u kom lekar uvodi kažiprst i srednji prst jedne ruke u vaginu, a drugom rukom i preko trbuha opipava matericu i jajnike.

Kod zdravih žena ovaj pregled ne bi trebao biti bolan, a ako je bol prisutan isti treba prijaviti lekaru.

Važno je da je prilikom pregleda zena opuštena jer u suprotnom napeti su i mišići male karlice pa je zbog toga pregled otežan i bolan.

Ukoliko se na grliću materice primeti promena grlić se premazuje sirćetnom kiselinom i Lugolovim rastvorom nakon čega se oštećene ćelije preboje.

Ta se mesta pregledaju KOLPOSKOPOM (instrumentom sličnom mikroskopu pomoću kojeg lakše prepoznajemo poremećenu- patološku teksturu tkiva i ukoliko su promene sumnjive sa njih se ciljano uzima bris za PAPA test ili se uzme isečak tkiva (BIOPSIJA) za patohistološki preged.

Kolposkopija u kombinaciji sa PAPA testom čini pouzdanost otkrivanja patoloških promena gotovo 100%-tnom.

Često se nakon pregleda, uzimanja brisa za PAPA test i kolposkopije pregled i završava.

Ukoliko su anamnestički podaci takvi da ukazuju na patološki proces, ili se tokom pregleda uoči patološka promena, potrebno je uraditi i pregled ultrazvukom.

Tada se ultrazvucna sonda uvodi u vaginu i detaljno pregledava materica, jajnici i područje male karlice.

Na kraju pregleda ponovo sledi razgovor s ginekologom, gde će se sve objasnitii preporučiti eventualno lečenje ili dalji pregledi i postupci.

Kako izgleda ginekološki pregled kod devica?

Prema anamnezi, te razlogu dolaska ginekologu, kod žena koje nisu imale polni odnos (device/virgo) odlučuje se je li ginekološki pregled potreban ili ne.

Žene koje nisu imale polni odnos po pravilu se ne mogu pogledati kroz vaginu, stoga se pregledaju samo spoljne genitalije (vizualno) te himenalni otvor.

Ukoliko je on prirodno spontano proširen ili je pukao na neki drugi način, pregled s može obaviti malim, za to predviđenim instrumentom.

Ukoliko je himen intaktan, radi se rektalni pregled (dakle umesto u vaginu prstima se ulazi u debelo crijevo), te se na dosad opisan način pregledaju genitalni organi.
Ultrazvučni pregled takođe se ne može obaviti kroz vaginu, te se radi preko trbuha ili rektalno.

Ako se ultrazvuk radi preko trbuha, žena mora doći pripremljena, jer se pregled radi uz napunjenu mokraćnu bešiku, što znači da je najmanje jedansat pre pregleda potrebno popiti 1 litar tečnosti.

Na žalost, ovakav pregled nije uvek uspešan.

Idealno je uraditi pregled rektalno, jer se na taj način materica i jajnici mogu videti isto kao i kod vaginalnog pregleda.

Kako izgleda ginekoloski pregled žena starije životne dobi?

Kod žena u menopauzi javljaju se drugačiji problemi i tegobe u odnosu na žene u reproduktivnoj dobi.

Nažalost, u našim krajevima često je mišljenje da starije žene i žene u menopauzi ne moraju više da obavljaju ginekološke preglede.

To je potpuno netočno i štetno, ne samo za zdravlje žene, već i za kvalitet života starijih žena.

U starijoj životnoj dobi često se javljaju tegobe vezane uz menopauzu o kojima se malo priča, kao što su suvoća vagine, svrab i pečenje spoljnih genitalija, problemi s inkontinencijom, klasični problemi u klimakterijumu (valunzi, nesanica, umor, glavobolje, loše raspoloženje, depresija).

To su sve razlozi za posetu ginekologu.

Ginekološki pregled u toj dobi obavlja se na isti način kao i kod žena reproduktivne dobi.

Također se uzima PAPA test i radi ginekološki ultrazvuk.

Ukoliko je žena zdrava, i nema akutnih ginekoloških tegoba (uz uredne prethodne ginekološke preglede), pregled se može obavljati svake 2-3 godine.

Pregled operisanih žena (žena bez materice ili jajnika)?

Bez obzira što žena više nema matericu i jajnike i dalje mora obavljati redovite ginekološke preglede, jer ona i dalje ima vaginu i spoljne polne organe koji takođe moraju biti pregledani.

Ovim ženama treba uzeti Papa-test.

U slucaju da nemaju cerviks materice bris se uzima samo iz vaginalnog dela.

Potrebno je uraditiultrazvučni pregled male karlice kako bi se isključile patološke promene u ovom području.

Ginekološkepreglede treba obavljati svake 2-3 godine.

Ginekološki pregled ne treba odlagati.

Prirodno je da se žene ne raduju odlasku ginekologu, ali ako brine o svom zdravlju i izgradi dobar odnos sa svojim ginekologom, neprijatnost ce biti smanjena a redovne kontrole omogućiće očuvanje zdravlja ili pravovremeno otkrivanje bolesti.