Sve o ultrazvuku srca

Šta je ultrazvuk srca?

Ultrazvuk srca je pregled koji doktoru prikazuje pokretne slike srca. Ove slike pomažu da se što bolje proceni zdravlje Vašeg srca. Tip ultrazvuka koji se najčešće izvodi je neinvazivan i pacijenti ga odlično podnose. Lekar sa odgovarajućom obukom iz oblasti ultrazvučne dijagnostike (lekar opšte prakse, lekar specijalista ili lekar subspecijalista npr. kardiolog), koristi specijlnu vrstu gela kako bi lakše pomerao uređaj koji se naziva sonda (ili transdjuser) preko prednjeg zida grudnog koša. Ovo omogućava da odbijeni zvučni talasi stvore živu sliku Vašeg srca i srčanih zalistaka na monitoru ultrazvučnog aparata. Prilikom izvođenja ultrazvuka srca nema emitovanja zračenja (radijacije), a ova tehnologija se može koristiti kod ljudi svih uzrasta.

Zašto bi mogao da mi zatreba ultrazvuk srca?

Korist od ultrazvuka srca možete imati ukoliko ste ikada iskusili neobjašnjive bolove u grudima ili levoj ruci (ponekad i obema rukama), imate šum na srcu, srčani udar, neki srčani defekt, i/ili imate porodičnu istoriju oboljevanja i umiranja od bolesti srca ili kardiovaskularnog sistema uopšte, mada pored ovih postoje i mnogi drugi razlozi zbog kojih bi Vaš lekar želeo da proceni zdravlje Vašeg srca.

ultrazvuk-srca-4

Šta je ultrazvuk srca (ehokardiogram, eho srca)?

Ultrazvuk srca je korisno sredstvo za procenu strukture i funkcije srca i pridruženih krvnih sudova.

Predstavlja brzu, lako izvodljivu i bezbolnu metodu za procenu zdravlja srca koja koristi ultrazvučne talase kako bi se prikazale slike srca u realnom vremenu.

Ovaj test obično izvodi specijalno obučen stručnjak, a rezultate testa tumači doktor sa odgovarajućim obrazovanjem i obukom, obično kardiolog.

Rezultati ultrazvuka srca daju doktoru uvid u pokretne slike srca, koje mu omogućavaju da proceni zdravlje Vašeg srca.

Zašto mi je doktor tražio da uradim ultrazvuk srca (ehokardiogram)?

Postoji mnogo razloga zašto bi doktor tražio da uradite ultrazvuk srca.

Doktori koriste ovu metodu kako bi procenili performanse Vašeg srca, kao i srčane strukture, koje uključuju srčane pretkomore, komore i zaliske.

Ultrazvuk srca (Eho srca) se može takođe koristiti da bi se pronašao uzrok šuma na srcu, da bi se proverila veličina srčanih šupljina, da se vidi da li postoji tečnost oko srca, ili da bi se procenila spobnost srca da pumpa krv (procena srčanog mišića) ukoliko pacijent ima osećaj nedostatka vazduha (otežanog disanja) ili se žali na određene tegobe tokom napora.

Kako da se pripremim za ultrazvuk srca?

Za ultrazvuk srca nije potrebna posebna priprema.

Potrebno je da dođete na pregled u zakazano vreme, a što se jela i pića tiče možete se ponašati uobičajeno kao što to činite svakodnevno.

Ukoliko koristite lekove, trebalo bi da nastavite da ih uzimate normalno kao i do tada izuzev ukoliko Vam doktor nije drugačije naznačio.

Na pregledu ćete se zadržati oko pola sata do 45 minuta.

Šta da očekujem prilikom dolaska na ultrazvučni pregled srca?

Prilikom dolaska u polikliniku Intermed Plus prijateljsko osoblje će Vas dočekati i pozdraviti.

Osoblje će od Vas tražiti da im date određene lične podatke, kao i neki dokument poput lične karte radi potvrde Vašeg identiteta.

Osoblje može od Vas takođe tražiti i podatke o tome koji je razlog Vašeg pregleda i ko Vas je uputio.

Zatim će Vas ispratiti do ordinacije za ultrazvučne preglede.

Ordinacija će biti osvetljena, a u njoj će se nalaziti krevet za pregled pacijenata kao i ultrazvučni aparat.

Lekar koji vrši ultrazvučni pregled srca će Vam pre samog pregleda postaviti nekoliko pitanja o razlozima zbog kojih radite ovaj test, da li ste ga nekada ranije radili i slično.

Pored ovoga ukoliko imate neku prethodnu medicinsku dokumetaciju doktor će je pregledati.

Nakon toga obično će Vam doktor dati kratko objašnjenje o izvođenju procedure.

Zamoliće Vas zatim da skinete odeću do struka.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, pomoći će Vam da se popnete na krevet za pregled i zamoliće Vas da legnete na levi bok, stavite levu ruku pod glavu, a desna ruka bi trebala da Vam bude opružena niz telo.

Tada će se ugasiti svetlo kako bi lekar koji izvodi ultrazvuk srca mogao bolje da vidi monitor ultrazvučnog aparata.

Doktor će staviti ultrazvučni gel na sondu (transdjuser).

Sonda emituje i prima bezazlene ultrazvučne talase.

Gel omogućava da ultrazvučni talasi prođu kroz zid grudnog koša te na taj način omogućava da se ”vidi” Vaše srce.

Nakon toga doktor će početi da prikuplja ultrazvučne slike i zvučne zapise tako što preciznom i utrvđenom metodologijom pomera sondu po grudnom košu.

Lekar vidi ove slike na monitoru ultrazvučnog aparata i pravi snimke srca iz različitih pozicija.

Tokom snimanja možda će od Vas tražiti da promenite poziciju ili da zadržite dah.

Ove promene položaja i disanja omogućavaju lekaru da zabeleži slike najboljeg kvaliteta.

Lekar će u određenim trenucima morati da izvrši umeren pritisak sondom na kožu kako bi poboljšao prenošenje ultrazvučnih talasa.

Ukoliko ovo postane isuviše neprijatno slobodno možete skrenuti pažnju doktoru na to.

Trebalo bi da se trudite da ostanete mirni i tihi tokom trajanja pregleda.

Sam pregled traje oko 20 minuta do pola sata.

Često se dešava da lekar prokomentariše ili diskutuje o nalazu sa drugim lekarima dok ste Vi još uvek u istoj prostoriji.

Ovo ne treba da Vas zabrinjava, zato što je snimanje srca vrlo tehnički zahtevno pa se oni koji se bave ovom metodom vrlo često oslanjaju i na savete drugih kompetentnih stručnjaka.

Slike i zvuci do kojih se dođe tokom ultrazvuka srca mogu biti snimljeni na hard disk ili neki drugi medijum poput cd-a kako bi mogli i kasnije da se pregledaju.

Šta ću videti i čuti na ultrazvučnom aparatu tokom ultrazvuka srca?

Ultrazvučni talasi koji se koriste za izvođenje ehokardiograma ne mogu se čuti ljudskim uhom, tako da nećete čuti ultrazvučne talase.

Strukture će biti prikazane u realnom vremenu i prikazivaće se kao beli objekti koji se pomeraju na ekranu.

Na primer, srčani zalisci će izgledati kao lepršajuće strukture koje se pomeraju.

Delovi srca u kojima se nalazi tečnost ili krv će izgledati crno na ekranu.

ultrazvuk-srca-slika-sa-aparata

Tokom pregleda, primetićete da doktor stavlja određene markere na ekranu pomoću malog kompjuterskog lenjira.

Doktor koristi ove markere kako bi izvršio različita merenja veličine i funkcije srca, kao i protoka krvi u srcu.

Ultrazvučni pregled srca obično uključuje i Doppler-sko snimanje protoka krvi.

Kada se uključi kolordoplersko snimanje protoka krvi tokom pregleda ono se može videti kao različite boje koje se pomeraju unutar belih i crnih slika na monitoru.

Različite boje predstavljaju različite brzine i pravce kretanja krvi u srcu.

Doplersko snimanje takođe uključuje i snimanje zvučnih signala koji nastaju prilikom protoka krvi.

Ovi zvučni signali mogu da se čuju i da se vide.

Tokom zvučnog Doppler-skog snimanja, moći ćete da čujete zvuk krvi koja se kreće srčanim šupljinama i zvuk srčanih zalistaka koji se otvaraju i zatvaraju.

Ovi zvučni signali se mogu takođe prikazati i kao grafikon na monitoru.

Ovi grafički prikazi pomažu lekaru da odredi kakva je funkcija srčanih zalistaka i kolika je vrednost pritisaka unutar srčanih šupljina.

Šta se dešava nakon pregleda?

Kada se završi snimanje ultrazvuka srca doktor će Vam dati ubrus kako biste obrisali ultrazvučni gel.

Nakon toga ukoliko Vam je potrebna pomoć osoblje će Vam pomoći da ustanete sa kreveta.

Zatim će Vam doktor reći kakav je nalaz na srcu i sa Vama prodiskutovati ukoliko postoje neke nedoumice o tome šta je potrebno dalje uraditi ili će Vam dati neki savet vezan za zdravlje Vašeg srca.

Tada ćete biti ispaćeni iz ordinacije do čekaonice gde ćete sačekati dok doktor napiše nalaz.