Bolesti srca usled drugih oboljenja

Bolesti srca koje nastaju zbog drugih oboljenja

Oštećenje srca može nastati usled nekog oboljenja koje nema primarno ishodište u samom srcu. Oboljenja koja mogu dovesti do sekundarnog oštećenja srca su brojna, uglavnom su retka, a uzrok njihovog nastanka može biti neko genetsko oštećenje ili autoimunski mehanizam koji pored oštećenja drugih organa dovodi i do oštećenja srca.

Oboljenja koja mogu dovesti do oštećenja srca su: akromegalija, amiloidoza, ankilozirajući spondilitis, Behčetova bolest, Kušingov sindrom, Down-ov sindrom, Ehlers-Danlos-ov sindrom, Freidreich-ova ataksija, hemohromatoza, Holt-Oram-ov sindrom, HIV, hipotireoza, Kawasakijeva bolest, Klinefelter-ov sindrom, Marfan-ov sindrom, Noonan-ov sindrom, polyarteritis nodosa, reumatska groznica, sarkoidoza, sifilis, sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza, tirotoksikoza - hipertireoza, Turner-ov sindrom, William-ov sindrom.

Dijagnoza i lečenje za svako od ovih oboljenja je specifično i uglavnom spada u subspecijalistički domen te je pacijenta potrebno uputiti kod odgovarajućeg specijaliste.

zakazivanje