Sistematski pregledi

Sistematska provera i praćenje zdravlja

Opšti sistematski pregledi

Sistematski pregledi su koncipirani tako da se obavi nekoliko osnovnih dijagnostičkih pretraga i pregleda koje nam daju orijentaciju o zdravstvenom stanju ispitivane osobe. Za one koji su zdravi sitematski pregled je i prava prilika da saznaju kako da svoje zdravlje sačuvaju. Ako se nađe neki patološki nalaz predlaže se dalji plan pretraga i lečenja, a ono što je najveći benefit pravovremeno se otkriva bolest.

Sistematski pregledi za pravna lica

Intermed plus poliklinika vam nudi mogućnost da sprovedete sistematski pregled radnika zaposlenih u vašem preduzeću. Periodični sistematski pregledi predstavljaju obostranu korist i za poslodavca i za zaposlenog. Postoji nekoliko paketa sistematskih pregleda u zavisnosti od potreba preduzeća:osnovni sistematski pregled (sa posebnim aspektom za rano otkrivanje kardiovaskularnih oboljenaja i rizika za iste); prošireni sistematski pregled koji se preporučuje osobama koje imaju prisutne sledeće faktore rizika: povišen krvni pritisak, šećernu bolest, povišene vrednosti masti u krvi, pušenje, izloženost intenzivnom, svakodnevnom i dugotrajnom stresu, postojanje bolesti srca i krvnih sudova u porodici.

Ako imate posebne zahteve ili obaveze propisane određenim zakonskim aktima tim stručnjaka poliklinike "IntermedPLUS" može da napravi poseban predlog pregleda i praćenja zdravlja zaposlenih u skladu sa potrebama preduzeća.

Svako bi trebalo, makar jedan put godišnje, da obavi opšti sistematski pregled.

zakazivanje