Interna medicina

Pregled specijaliste interne medicine

Interna medicina

Dr Milutin Miljević,

specijalista interne medicine

Interna medicina je specijalistička grana koja obuhvata mnoge oblasti: kardiologiju, endokrinologiju, gastroenterologiju, nefrologiju, pulmologiju, hematologiju, reumatologiju i druge subspecijalističke oblasti. Specijalistički internistički pregled podrazumeva pregled specijaliste interne medicine sa snimanjem EKG-a. Lekar internista ukoliko je potrebno predlaže dodatnu dijagnostiku, laboratorijske analize, a nakon urađenih analiza predlaže plan lečenja i praćenja pacijenta. U poliklinici "IntermedPLUS" možete obaviti pregled kod specijaliste interne medicine i uraditi potrebnu ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku.

zakazivanje