Prof. dr sci. med. Radmila Petrović, internista reumatolog

Prof dr Radmila Petrovic

Obrazovanje:

1972. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1980. položila specijalistički ispit iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

1990. završila magistarske studije iz reumatologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranila magistarsku tezu (Ćelijski imunitet u reumatoidnom artritisu)

1995. odbranila doktorsku tezu iz oblasti reumatologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (Spektar autoantitela u sistemskom eritemskom lupusu)

1984-2001. Učestvuje u nastavi interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 1984. godine, najpre kao asistent, zatim docent

Od 2001. godine kao vanredni profesor.

Stručni radovi:

Objavila više od 200 stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Autor je poglavlja iz oblasti reumatologije koja se odnose na reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus i sistemske vaskulitise, te farmakoterapiju reumatskih bolesti u više zvaničnih udžbenika interne medicine i reumatologije koji su objavljeni u našoj zemlji.

Učesnik je brojnih stručnih sastanaka (simpozijumi, kongresi) iz reumatologije i srodnih disciplina koji su održani u zemlji i inostranstvu, učesnik je i koordinator domaćih i inostranih naučnih projekata koji se odnose na istraživanja u sistemskom eritemskom lupusu.