Prim. dr Ljiljana Tomašić, hematolog – medikalni onkolog

Obrazovanje:

1981. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

1989. Specijalizirala Internu medicinu, uža specijalizacija je onkologija – abdomena.

2006. primarijat

2010. magisterijum (imunologija)

Radno iskustvo:

1985-1989. lekar na specijalizaciji iz interne medicine na Internističkoj službi KBC Zemun

1996.-1998. u Klinici za kardiologiju KBC Zemun

1989.-1999. lekar specijalista interne medicine na hematološkom odeljenju Internističke službe KBC Zemun

1999.-2007. lekar subspecijalista onkolog na hematoloskom odeljenju Internističke sluzbe KBC Zemun

2007.-2008. rukovodilac dnevne bolnice Internističke službe KBC Zemun

2008.-2010. šef dnevne onkološke bolnice KBC Zemun

2010.-2020. načelnik službe medikalne onkologije KBC Zemun

2020. privatna praksa