Prim. dr Aleksandar Dukić, specijalista ginekologije i akušerstva

Prim dr Aleksandar Dukic

Obrazovanje:

1983. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1985. položio stručni ispit za lekare

1992. položio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva.

2006. stekao naziv primarijusa.

Radno iskustvo:

1986. zaposlio se u ginekološko-akušerskoj službi Kliničko-bolničkog centra Zemun

Od 1996.-2000. god. je član predsedništva Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva.

Od 2005.-2012. šef Ginekološkog odelenja KBC Zemun.

Učesnik mnogobrojnih domaćih stručnih sastanaka, kongresa i simpozijuma, pre svega Ginekološko-akušerske nedelje Srpskog lekarskog društva, gde redovno
objavljuje radove.

Sem toga, učestvovao na Drugom svetskom kongresu „Labor and deliveru“, 6.-9. maja 1997.god, Rim, Italija, i 14.og međunarodnog kongresa „Fetus as a patient“ i „Fetal cardiology“,12-15. maja 1998.godine, Amsterdam, Holandija, kao i XX jubilarnog kongresa „Fetus as a patient“, oktobra 2005. godine na Svetom Stefanu.

Član Ginekološko-akušerske i Citološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva,
kao i Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije(UGOS).

U predsedništvu Ginekološko-akušerske sekcije SLDa bio od 1996-2000 godine.

1995. godine dobio Diplomu SLDa za višegodišnji uspešan rad i dostignute rezultate.

Objavio do sada 31 stručni rad ( nosilac u 10).