Dr Milutin Miljević, specijalista interne medicine

Obrazovanje:

1985. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu na kome je specijalizirao internu medicinu 1991.

1991. Specijalizirao Internu medicinu na istom fakultetu, uže područje delovanja je ultrazvučna dijagnostika (ehokardiografija i ehosonografija abdomena).

Radno iskustvo:

1987-1995. radio je u Medicinskom centru Glina u kome je bio i šef odeljenja interne medicine

1996-1998. u Klinici za kardiologiju KBC Zemun

1998. je započeo sa privatnom lekarskom praksom i otvorio internističku ordinaciju Intermed.