Prim. Dr Aleksandar Adamović dermatovenerolog

Dr. Aleksandar Adamović

Prim. Dr Aleksandar Adamović specijalista dermatovenerologije u Zavodu za kožne i venerične bolesti preko četrdest godina radnog iskustva, od kojih 23 kao direktor ustanove.

Deset godina profesor u Viskoj zdravstvenoj školi strukovnih studija Beograd.

Sa grupom kolega autor udžbenika Dermatologija za studente VZŠSS.

Autor „Programa prevencije malignih oboljenja kože„

2004. godine osnovao kabinet za dermoskopiju u Zavodu za kožne i venerične bolesti.

Autor mnogih stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.