Lekari

Dr Milutin Miljević, specijalista interne medicine


milutin miljevicDiplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1985. godine na kome je specijalizirao internu medicinu 1991. Uže područje delovanja je ultrazvučna dijagnostika (ehokardiografija i ehosonografija abdomena).

Od 1987. do 1995. radio je u Medicinskom centru Glina u kome je bio i šef odeljenja interne medicine, a u periodu od 1996. do 1998. u Klinici za kardiologiju KBC Zemun. 1998. je započeo sa privatnom lekarskom praksom i otvorio internističku ordinaciju Intermed. Govori engleski jezik.


 

Prim. dr Aleksandar Dukić, specijalista ginekologije i akušerstva


Aleksandar DukicDiplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983. 1992. položio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva. 2006. stekao naziv primarijusa. Od 1996.-2000. god. je član predsedništva Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva. Od 2005.-2012. šef Ginekološkog odelenja KBC Zemun. Završio škole za ultrazvuk, kolposkopiju, ginekološku citologiju. Autor i koautor više od 30 stručnih radova.

Govori engleski jezik.

 

Prof. dr sci. med. Radmila Petrović, internista reumatolog


raspopovic zoja

Medicinski fakultet u Beogradu završila 1972. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 1980. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završila magistarske studije iz reumatologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a magistarsku tezu (ĆELIJSKI IMUNITET U REUMATOIDNOM ARTRITISU) odbranila 1990. godine.

Doktorsku tezu iz oblasti reumatologije odbranila je 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (SPEKTAR AUTOANTITELA U SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU). Učestvuje u nastavi interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 1984. godine, najpre kao asistent, zatim docent, a od 2001. godine kao vanredni profesor. 

Objavila više od 200 stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Autor je poglavlja iz oblasti reumatologije koja se odnose na reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus i sistemske vaskulitise, te farmakoterapiju reumatskih bolesti u više zvaničnih udžbenika interne medicine i reumatologije koji su objavljeni u našoj zemlji. Učesnik je brojnih stručnih sastanaka (simpozijumi, kongresi) iz reumatologije i srodnih disciplina koji su održani u zemlji i inostranstvu, učesnik je i koordinator domaćih i inostranih naučnih projekata koji se odnose na istraživanja u sistemskom eritemskom lupusu.


 

Prim. dr Ljiljana Tomašić, internista onkolog


tomasic ljiljana

Medicinski fakultet završila u Beogradu 1981. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završila 1989. godine u Beogradu, a užu specijalizaciju iz oblasti onkologije 1999. godine.

Magistarske studije iz oblasti imunologije i primarijat 2006. godine.

Član Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja med. onkologa, BUON, UMOS, MASCC.

Profesionalno usmerenje na dijagnostiku malignih tumora, hemioterapije, suportivnu i palijativnu terapiju obolelih od malignih tumora, terapiju bola, tumorsku imunologiju.

Autor i koautor više od 30 stručnih publikacija i monografija, učesnik više naučnih projekata. Govori engleski jezik.


 

Dr Zoran Gluvić, internista endokrinolog


gluviczoran

Medicinski fakultet u Beogradu završio 1998. godine. Tokom 1999. godine boravio na Univerzitskoj klinici Sveti Luka na Malti.

Magistrirao iz oblasti primenjene imunologije u HIV/AIDS-u 2003. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završio 2004. godine, a subspecijalizaciju iz endokrinologije 2010. godine. Od 2000. godine radi na Odeljenju za endokrinologiju i dijabetes KBC Zemun.

Autor i koautor 40 stručnih radova. Govori engleski jezik.


 

Dr Jasmina Lapčević Pešić, specijalista ginekologije i akušerstva


Jasmina Lapčević PešićRođena 04.04.1972. u Kruševcu, završila kraljevačku Matematičku gimnaziju. Upisala Medicinski fakultet u Beogradu 1991. godine. Diplomirala kao student generacije 1997. 2002. godine završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.Zaposlena u KBC Zemun od 2001. godine, gde i sada radi.

Udata, majka jednog deteta.

 
 


Osim stalno zaposlenih lekara u poliklinici možete koristiti i usluge spoljnih saradnika iz oblasti neurologije, psihijatrije, dermatovenerologije, urologije, ORL, vaskularne, endokrine i opšte hirurgije...