Kardiološki sistematski pregled 18000 din. (stalna akcija)

Sistematski pregledi su koncipirani tako da se obavi nekoliko osnovnih dijagnostičkih pretraga i pregleda koji nam daju orijentaciju o zdravstvenom stanju ispitivane osobe.

Sistematska provera i praćenje stanja krvotoka i srca

Sistematski pregledi su koncipirani tako da se obavi nekoliko osnovnih dijagnostičkih pretraga i pregleda koji nam daju orijentaciju o zdravstvenom stanju ispitivane osobe. Za one koji su zdravi sistematski pregled je i prava prilika da saznaju kako da svoje zdravlje sačuvaju. Ako se nađe neki patološki nalaz predlaže se dalji plan pretraga i lečenja, a ono što je najveći benefit pravovremeno se otkriva bolest. Kardiološki sistematski pregled je posebno osmišljen program za praćenje stanja krvnih sudova i srca. Preporučuje se osobama koje imaju prisutne sledeće faktore rizika: povišen krvni pritisak, povišene vrednosti masti u krvi, pušenje, izloženost intenzivnom, svakodnevnom i dugotrajnom stresu, postojanje bolesti srca i krvnih sudova u porodici.

Usluge obuhvaćene sistematskim pregledom: