Ehokolordopler srca

ehokolordopler srca

Ultrazvuk srca sa color doppler-om ili ehokardiografija jeste neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda u kardiologiji, kojom će lekar dobiti uvid u stanje srca i krvnih sudova srca.

Ovo je jedna od najvažnijih i najbitnijih metoda u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata kod kojih se sumnja ili već imaju dijagnostikovanu neku od kardiovaskularnih bolesti. Na primer ukoliko pacijent ima povišen krvni pritisak, ubrzan ili nepravilan rad srca, bolove u sredogruđu, sa simptomima brzog zamaranja, epizodama gubitka svesti. Takođe snimanje se obavlja i kod dijabetičara kao i pacijenata koji su na hemo ili radioterapiji.

Ehokolordopler srca se radi i preventivno kod pacijenata koji imaju porodične ili lične visoke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Na primer kod onih koji su gojazni, puše, imaju povišenu masnoću u krvi ili su fizički neaktivni.

Kako se vrši Ehokolordopler srca?

S obzirom na to da je ovo ultrazvuk svesni ste činjenice da metoda nije bolna i da ne ostavlja štetne posledice po vas i vaše zdravlje. Dakle, ultratvuk srca sa takozvanim color dopplerom se izvodi tako što pacijent tokom pregleda sve vreme leži na levom boku sa savijenom levom rukom u laktu a koju stavlja pod glavu.

Nakon toga lekar će sondom ultrazvučnog aparata (na koji je prethodno naneo malo gela) preći preko kože leve strane grudnog koša. Prilikom samog pregleda pacijent ne oseća nikakv bol, eventualno ukoliko je golicljiv može u tom predelu osetiti malu “nelagodnost”.

Sam pregled traje od dvadeset minuta do pola sata, kada i pacijent dobija pisani izveštaj kao i detaljno objašnjenje šta dalje sa rezultatima.

Šta je tačno ultrazvuk srca?

Ovo je pregled koji će lekaru prikazati pokretne slike srca. One u svakom slučaju mu pomažu da što bolje proceni zdravlje vašeg glavnog organa – srca. Ehokolordopler srca može izvrišiti isključivo lekar sa odgovarajućom obukom i znanjem iz oblasti ultrazvučne dijagnostike. To može biti lekar opšte prakse, lekar specijalista ili subspecijalista – na primer kardiolog.

Tokom samog pregleda doktor će koristiti specijalnu vrstu gela, kako bi mogao lakše da pomera uređaj koji se naziva sonda preko prednjeg zida grudnog koša. Na ovaj način biće omogućeno da odbijeni zvučni talasi stvore živu sliku srca pacijenta koji je na snimanju, kao i srčanih zalistaka koji će biti prikazani na monitoru ultrazvučnog aparata.

Jako je bitno i važno napomenuti da prilikom samog pregleda nema emitovanja zračenja odnosno radijacije, dok se ova metoda koristi kod pacijenata svih uzrasta.

Koliko je pregled bitan?

Svesni ste i sami činjenice da se srčane bolesti javljaju bukvalno u svim životnim dobima, ali se njihova učestalost povećama i u trećem dobu – kada je potrebno zaista obratiti posebnu pažnju. S obzirom na to da su kardiovaskularne bolesti, uz onkološke, glavni uzrok smrti širom sveta – potrebno je posebnu pažnju obratiti na ovaj deo našeg zdravlja.

Međutim, bolesti srca ne javljaju se samo sa ranim znacima upozorenja, te je ljudima najsigurnije da povremeno rade i preventivne pregleda kao što je i ultrazvuk srca sa kolor doplerom.

Ehokolordopler srca jeste neinvazivna dijagnostička metoda koja služi za pregleda srca i velikih srčanih krvnih sudova. Sam pregled se obavlja putem ultrazvučnog aparata, a na ovaj način će lekar dobiti odličan prikaz eventualnih oštećenja srčanog tkiva, dobiće saznanje i o pokretljivosti srčanog mišića kao i eventualnim različitim zapaljenskim bolestima srca i krvnih sudova.

Zahvaljujući ovoj metodi lekar ima mogućnost da otkrije i različine funkcionalne i patološko – anatomske poremećaje srca i krvnih sudova srca koje drugim metogama nije moguće pronaći.

Šta se tačno dobija pregledom?

Lekar će nakon pregleda imati uvid u srčanu strukturu, brzinu protoka krvi kroz srce, pritisak u srčanim šupljinama, oblik i veličinu srčanih zalistaka, eventualno suženje krvnih sudova, eventualnih tumora. Takođe nakon samog pregleda lekar će imati i informaciju za kontraktilnost srčanog mišića nakon infarkta ali je ovom metodom omogućeno i otkrivanje posledica preležanog perikarditisa i virusnog miokarditisa.

Upravo će primenom kolor dopler tehnike lekar dobiti vizuelni prikaz protoka krvi kroz srce i krvne sudove koji imaju ulogu da ga ishranjuju. Sama kolor dopler tehnika može da se primenjuje pre odnosno posle testa fizičkog opterećenja kako bi se dopunila pomenuta dijagnostika.

Pregled nije bolan, nije škodljiv, nema zračenja niti oštećenja drugih organa, a po potrebi moguće je obaviti ga nebrojano puta.

Kada je potrebno uraditi pregled?

Lekar će pacijentu dati uput za ehokolordopler srca ukoliko posumnja na bolest srčanih zalistaka, ali i kod smanjene pokretljivosti dela srčanog mišića, ili kod eventualnog oštećenja i zapaljenja srčanog mišića. Takođe, pacijent se na pregled upućuje i nakon preležanog infarkta kao i kod prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji.

Ovo je pregled koji je značajan za praćenje razvoja skoro svih srčanih bolesti, kao i efekta propisane terapije. S obzirom na to da nema zračenja niti dodatnih uticaja na zdravlje pacijenta moguće ga je izvoditi nebrojani broj puta.

Takođe, ehokolordopler srca se preporučuje i uobičajen je kod razmatranja operacije srca i srčanih arterija, ali i prilikom procene spretnosti za druge hiruške intervencije koje pacijent eventualno može da ima.

Takođe, ukoliko se pacijent žali na jači bol u grudima i levoj ruci, ukoliko se brzo zamara, ima srčane aritmije i otežano disanje – potrebno je da dobije preporuku za ehokolordopler srca. Dakle, na oprezu moraju biti pacijenti koji imaju faktore rizika za srčana oboljenja a tu mislimo na genetsku predispoziciju, dijabetes, gojaznost, pušenje pa i povišeni krvni pritisak i masnoća u krvi.

Takođe, sam pregled potrebno je da urade i onkološki pacijenti koji su na radioterapiji ili hemoterpaiji jer je za njih bitno da povremeno provere stanje srčanog mišića ovom metogom.

Žene tokom trudnoće ultrazvukom srca mogu da otkriju urođene srčane mane takođe.

Ultrazvuk srca i krvnih sudova omogućava da se vrlo precizno i brzo otkriju vrlo opasna stanja, kao što su velike aneurizme srčane aorte ili rascepi. Tada se pacijent upućuje na hitnu hiruršku intervenciju u najbližu bolnicu gde mu se doslovno spasava život.

Šta se dobija nakon pregleda?

Kada se uradi ehokolordopler srca jedna neinvazivna i bezbolna metoda, lekar će uz pomoć rezultata moći da uvidi na određena stanja.

Pregled može pomoći u otkrivanju problema kao što su tromboza (krvni ugrošci), bolesti srčanih zalistaka, urođene srčane mane, bolesti miokarta i perikarda, začepljene arterije (okluzije), ali i eventualna procena oštećenja srca nakon infartka.

Upravo će na ovaj naćin biti omogućeno da se prati napredovanje svih srčanih bolesti, ali i da se proveri efekat operacije odnosno lečenja lekovima.