Dopler krvnih sudova ruku

dopler krvnih sudova ruku

Ovo je jedna neinvazivna, bezbolna dijagnostička metoda koja za cilj ima merenje protoka krvi kroz krvne sudove. Lekar će doplerom krvnih sudova ruku otkriti eventualna suženja krvnih sudova, odnosno proširenja takozvane aneurizme. Na samim arterijama mogu se videti naslage ili plakovi, koji mogu da suže šupljinu krvnog suda, a prilikom pregleda lekar je u stanju da otkrije trombozu odnosno delimično ili potpuno začepljenje arterije kao i proširenje i odrediti određeni stepen proširenja. Pomenutu dijagnostiku vrši specijalista radiologije.

Na koji način se radi dopler krvnih sudova ruku?

Pomenutim pregledom lekar će pomoću ultrazvučne sonde pratiti duboki i površinski venski sistem i to od potključne regije do šake. Takođe, biće ispitana i građa venskih zidova i to upotrebom kolor doplera izmeriće se protok kroz venske krvne sudove u realnom vremenu.

Samim pregledom se otkriva prisustvo venskih malformacija, ali i meri protok u venskom sistemu i otkriva stanje venskih zalistaka. Takođe, pregledom će lekar otkriti i prisustvo varikoziteta i trombotskih procesa i eventualno pratiti njegovu propogaciju.

Nakon dobijenog nalaza otkriće se stepen rizika od nastanka tromboembolijskih komplikacija pa i odrediti adekvatna terapija za izlečenje.

Na samom pregledu, koji ne traje dugo, prati se i arterijski sistem, detektuju promene na arterijama i otkriva eventualno prisustvo trombotskih procesa.

U kojim situacijama se radi dopler krvnih sudova ruku?

Bitno je da se pregled realizuje kod pacijenata koji imaju otok, bol ili crvenilo duž venskog toka ruke, ali i kod onih koji su imali povredu praćenu otokom ruke. Takođe, pregled je obavezan i kod malignih procesa, posle zračenja takođe, ali i kod poremećaja cirkulacije ili eventualne sumnje na koarktaciju aorte i takozvanim fenomenom odsustva pulsa jedne ruke.

Važno je da ovaj pregled obavi specijalista odnosno subspecijalista koji ima iskustva u dijagnostici klinike vaskularne hirurgije.

Da li je pregled bolan?

Dopler krvnih sudova ruku jeste jedna neškodljiva i bezbolna ultrazvučna metoda koja služi za dijagnostiku, a njom se ispituju magistralni arterijski i venski krvni sudovi.

Pregled traje oko pola sata, nije potrebna prethodna priprema, a pacijent će odmah nakon dobijenih rezultata moći da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti.

Kako se izvodi dopler krvnih sudova?

Pacijentu kojem je zakazan pregled postavlja se ultrazvučna sonda na kožu gornjih ekstremiteta, tačnije iznad arterija i vena koje se ispituju. Tokom pregleda biće prikazana željena vaskularna struktura na monitoru lekara, koji će dalje dati svoje mišljenje i eventualne savete.

Ovim pregledom lekar specijalista može otkriti eventualno zakrčenje odnosno suženje, patološko proširenje zidova, dok samim ispitivanjem venskih sudova može se otkriti venska tromboza kao i drugi zdravstveni poremećaji.

Ukoliko se na vreme otkriju eventualne promene na krvnim sudovima, značajno će biti smanjen rizik od eventualnih komplikacija i mnogobrojnih oboljenja. Nalaz će vaskularnom hirurgu biti od presudnog značaja za dalje potencijalno lečenje ili eventualni hiruški zahvat.

Kolor dopler krvnih sudova ruku je zlatni standard medicine

Ovo je jedinstvena ultrazvučna metoda koja koristi takozvani Doplerov efekat a omogućava da se uvide promene u brzini protoka krvi kroz krvne sudove različitih organa u ljudskom organizmu.

U praksi to znači da lekar ovim pregledom može pratiti promenu konstantnih frekvencija ultrazvučnih talasa budući da se izvor zvuka kreće (krv) u odnosu na posmatrača. Do promena frekvencije ultrazvučnih talasa dolazi usled odbijanja od krvne ćelije koje su u pokretu.

Dopler kao sam po sebi ima veliku primenu u medicinskoj dijagnostici bukvalno svih organa koji su prožeti krvnim sudovima. Sam pregled se radi na modernom ultrazvučnom aparatu, postavljenom po najvišim svetskim medicinskim standardima, a ima opciju kolor doplera.

Pregled doplerom krvnih sudova ruku pacijent ne mora da brine, jer je potpuno bezbolan, neškodljiv, ne zrači, a nakon samog pregleda osoba će dobiti od lekara detaljno objašnjenje svog zdravstvenog stanja, detaljan izveštaj kao i preporuku za dalje lečenje i eventualne dodatne analize.

Pregled je obavezno uraditi i ukoliko pacijent primeti promene boje na koži, ima otok ili bol u ruci.

Dopler krvnih sudova ruku ne treba odlagati

Ukoliko vam je lekar preporučio da uradite ovo snimanje, takozvani dopler krvnih sudova ruku, to nije bez razloga. Potrebno je da odmah u nadležnoj medicinskoj ustanovi zakažete pregled i ne odlažete izvođenje istog.

Za odlaganje nemate razloga, jer je ovo potpuno bezbolna metoda koja vam može pomoći u velikoj meri prilikom rešavanja vaših zdravstvenih problema.

Ovo je jedan bezbolan i neinvazivan test, kojim se može ispitati ali i dijagnostifikovati širok spektar zdravstvenih problema. S obzirom na to da je pomenuto snimanje i u cilju prevencije pa se njime proverava protok krvi kod trudnica ili novorođene dece – ne postoji razlog za bojazan jer je potpuno neagresivan i bezbedan metod.

Dakle, dopler krvnih sudova ruku, je pogodan i tokom same trudnoće. Neće biti dodatnih komplikacija po zdravlje žene ili bebe.

Prilikom pregleda lekar će od vas zahtevati da legnete ili sednete i otkrijete deo tela koji je potrebno testirati. Nakon toga će lekar preko dela tela, u ovom slučaju preko ruke, naneti specijalni gel koji će omogućiti lakše klizanje štapnog aparata tačnije sonde, preko same kože. Kada pregled počne, aparat će slati zvučne talase iz vašeg tela, koje ćete čak moći i da vidite na ekranu lekara. Ovako zabeleženi ultrazvučni talasi se lekaru očitavaju kao slike, odnosno grafikoni na monitoru, a kompletno testiranje odnosno pregled traje oko pola sata.

Snimanje se završava otklanjanjem gela sa ruke, a pacijent se može vratiti svojim redovnim aktivnostima.

Kako se pripremiti za pregled?

Ne postoji posebna priprema za pomenuti pregled, preporučuje se samo da se konzumacija cigareta smanji odnosno u potpunosti izbaci pre zakazanog pregleda. Razlog za to jeste taj što nikotin sužava krvne sudove, pa i može uticati na konačnu preciznost rezultata. S obzirom na to da će vas lekar zamoliti da uklonite garderobu sa dela tela koji se testira, savet jeste da odaberete komfornu garderobu i uklonite nakit pre samog testiranja.

Dopler krvnih sudova ruku služi za ispitivanje stanja arterija, vena i vaskularne strukture, a ovim ispitivanjem arterija, lekar može otkriti zakrčenje krvnih sudova ili patološko proširenje zidova. Tako se i sprečava venska tromboza, ali i drugi poremećaji koji mogu nastati.

Ne morate se bojati jer pregled kao što je dopler krvnih sudova ruku nije opasan, nije neprijatan i ne nosi rizik za dalje zdravlje. Jako je važno što će rezultati pregleda pomoći vašem lekaru da utvrdi sve činjenice i donese odluku o daljem lečenju ili terapiji.