Dijagnostičke i terapijske intervencije

dijagnosticke-i-terapijske-intervencije
  • vakcinacija protiv gripa
  • infuzije
  • intravenske, intramuskularne i subkutane injekcije
  • abdominalna punkcija
  • pleuralna punkcija
  • sternalna punkcija
  • biopsija kosti
  • punkcija zgloba
  • intraartikularna i periartikularna aplikacija leka
  • sklerozacija hemoroida