Cenovnik

PREGLEDI LEKARA
Pregled lekara opšte prakse2500
Specijalistički pregled
3800
Specijalistički pregled interniste
3800
Specijalistički pregled fizijatra3800
Specijalistički pregled ginekologa
3800
Pregled onkologa5400
Kontrolni specijalistički pregled unutar 30 dana
2500
Pregled profersora univerziteta
5400
Kontrolni pregled profesora univerziteta unutar 30 dana
4000
Konsultacija2000
INTERNA MEDICINA I KARDIOLOGIJA
EKG bez interpretacije1500
EKG sa interpretacijom
2000
Kardiološki komplet (pregled kardiologa+ultrazvuk srca)
6600
Ehokolordopler srca4000
Kardiološki sistematski pregled (pregled, EHO srca, holter EKGa, holter pritiska, test opterećenjem, laboratorija (uk.holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, GUK)
14000
Ultrazvučni komplet: abdomen, štitna žlezda, srce, doppler karotida, doppler krvnih sudova nogu
9700
Internistički sistematski pregled: pregled interniste, EKG, UZV stomaka, srca, štitne žlezde, doppler karotida, test opterećenjem, laboratorijske analize: SE, KKS, GUK, uk.holesterol, HDL, LDL, urin, trigliceridi, AST, ALT, ac.uricum, Fe, PSA
16000
Gastroenterološki paket pregleda: pregled gastroenterologa, ultrazvuk stomaka, gastroskopija i kolonoskopija.
25000
24h Holter monitoring EKGa
4800
24h Holter monitoring arterijskog pritiska3600
24-satni Holter EKGa na terenu7000
48-satni Holter EKGa
7000
Test opterećenjem na tredmilu
7000
Doppler krvnih sudova vrata3800
Doppler krvnih sudova nogu
4000
Dopler krvnih sudova ruku4000
Dopler krvnih sudova jednog ekstremiteta
2700
Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena
6000
Pregled pulmologa sa spirometrijom
4000
Spirometrija1600
PREGLEDI U KUĆNOJ POSETI
Pregled specijaliste na terenu/Zemun i NBGD8000
Pregled specijaliste na terenu grad i prigradska mesta
10000
24 satni Holter EKGa na terenu Zemun/NBGD
7000
24 satni Holter EKGa na terenu grad i prigradska mesta9000
Kolordopler srca na terenu Zemun/NBGD
8000
Kolordopler srca na terenu grad i prigradska mesta
10000
Kolordopler krvnih sudova u kućnoj poseti Zemun/NBGD
8000
Kolordopler krvnih sudova u kućnoj poseti grad i okolina
10000
Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena u kućnoj poseti Zemun/NBGD
10000
Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena u kučnoj poseti grad i okolina
12000
Ultrazvuk abdomena na terenu Zemun/NBGD8000
Ultrazvuk abdomena na terenu grad i okolina
10000
Kardiološki komplet (spec.pregled+ultrazvuk) u kućnoj poseti Zemun/NBGD
14000
Kardiološki komplet (spec.pregled+ultrazvuk) u kućnoj poseti grad i okolina16000
ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA
Ezofagogastroduodenoskopija10000
Biopsija+ureaza test na H. pylory
2000
Kompletna kolonoskopija
15000
Kompletna kolonoskopija u opštoj anestezi21000
Rektosigmoidoskopija
8000
Proktoskopija
6000
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Ultrazvuk stomaka3800
Ultrazvuk urotrakta i prostate
3800
Ultrazvuk štitne žlezde
3800
Ultrazvuk mekih tkiva3800
Ultrazvuk zgloba
3800
Ultrazvuk dojki
3800
Doppler renalnih arterija4000
GINEKOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Ginekološki ultrazvuk3800
Ginekološki  kolordopler ultrazvuk
4000
Ginekološki pregled+ultrazvuk
6000
Kolposkopija3000
Papanikolau test
1600
Folikulometrija2000
Sonohisterografija
25000
CTG
2000
4D ultrazvuk trudnice
6000
Ginekološki komplet (pregled, UZV, kolposkopija, PAPA, VS)7000
GINEKOLOŠKE INTERVENCIJE
Incizija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji10000
Polipektomija u lokalnoj anesteziji
15000
Biopsija grlića u lokalnoj anesteziji
12000
Biopsija grlića sa kiretažom u lokalnoj anesteziji22000
Aplikacija spirale
5500
Uklanjanje spirale4500
Frakcionirana kiretaža u lokalnoj anesteziji
17000
Loop ekscizija u lokalnoj anesteziji
17000
Uklanjanje kondiloma  malo polje
6000
Uklanjanje kondiloma srednje polje9200
Uklanjanje kondiloma veliko polje13300
Elektrokauterizacija cerviksa u lokalnoj anesteziji
8000
Inseminacija
17000
Konizacija u opštoj anesteziji50000
Prekid trudnoće u opštoj anesteziji
22000
Prekid trudnoće u lokalnoj anesteziji17000
Himenoplastika
35000
GINEKOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Ginekološki ultrazvuk3800
Ginekološki  kolordopler ultrazvuk
4000
Ginekološki pregled+ultrazvuk
6000
Kolposkopija3000
Papanikolau test
1600
Folikulometrija2000
Sonohisterografija
25000
CTG
2000
4D ultrazvuk trudnice
6000
Ginekološki komplet (pregled, UZV, kolposkopija, PAPA, VS)7000
DRUGI DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
Sternalna punkcija7000
Biopsija kosti
10000
Punkcija zgloba
4000
Abdominalna punkcija6000
Pleuralna punkcija
7000
Dermoskopija3600
EEG
5000
EMNG jedna regija
7000
Uzimanje brisa
500
FNB sa PH12000
PHD3600
Skidanje jedne bradavice
400
PHD KOSTI
7000
TERAPIJA I INTERVENCIJE
Dnevna fizikalna terapija2500
Infuzija davanje
2000
Davanje duže infuzije
3000
IV injekcija1000
Intramuskularna injekcija
600
Subkutana injekcija500
Periartikularna infiltracija leka
3400
Kratkotrajna opšta anestezija
6000
Vađenje krvi za analizu
200
Previjanje srednje1500
Skidanje konaca1500
Davanje injekcije na terenu
1500
Ispiranje uva
3500
Plasiranje urinarnog katetera2500
Primena citostatika15000
Sklerozacija hemoroida
6000
Vakcinacija protiv sezonskog gripa1600