Bolesti srčanog mišića – kardiomiopatija i miokarditis

Bolesti srčanog mišića uključuju raznovrstan spektar kardiomiopatija i miokarditisa.

Kardiomiopatije su uglavnom nepoznatog uzroka, dok miokarditisi najčešće nastaju usled zapaljenja srčanog mišića izazvnog infektivnim agensima kao što su virusi ili bakterije.

Oni takođe mogu nastati kao posledica autoimunih mehanizama u sklopu određenih bolesti kao što je npr. sistemski eritemski lupus ili neki drugi vaskulitis.

Određeni lekovi i toksini takođe mogu izazvati miokarditis. Miokarditis uglavnom prolazi bez posledica, ali katkad može dovesti i do teškog oštećenja srca, pa i smrtnog ishoda.

Neke od najčešćih kardiomiopatija koje se sreću u praksi su dilatativna kardiomiopatija, hipertrofična kardiomiopatija i restriktivna kardiomiopatija.

Mada su uzroci kardiomiopatija nepoznati smatra se da na njihov nastanak utiču genetski faktori, virusi, prekomerna upotreba alkohola, autoimunost ili neka druga bolest kao npr. hemohromatoza.

Simptomi kardiomiopatije

Simptomi ovih oboljenja su zamaranje, otežano disanje, bolovi u grudnom košu, lupanje ili preskakanje srca, ubrzan rad srca, gubitak svesti ili iznenadna smrt, oticanje nogu, uvećanje jetre, prisustvo tečnosti u trbušnoj duplji – ascites.

Dijagnoza kardiomiopatija i miokarditisa se postavlja na osnovu rezultata sledećih pretraga:

  1. Uraditi kompletan fizikalni pregled sa EKG-om.
  2. Analize krvi: SE, kompletna krvna slika, elektroliti, kreatinin, urea, holesterol, glukoza.
  3. Ultrazvuk srca da bi se procenila funkcija srčanog mišića ili prisustvno određenih strukturnih abnormalnosti.
  4. 24h Holter monitoring EKG-aukoliko se pacijent žali na preskakanje srca. Pored aritmija ovom metodom je mogućeregistrovati i druge promene koje su karakteristične za ishemiju srca.
  5. Test opterećenjem ukoliko se pacijent žali na tegobe ali one nisu registrovane u datomtrenutku na EKG snimku ili kad je potrebno da se potvrdi postojanje neke aritmije koja se može javiti u sklopu kardiomiopatija.
  6. Nakon ovih neinvazivnihpretraga ukoliko je potrebno pacijent bi trebalo da uradi koronarnuangiografiju radi odluke o daljem lečenju. Vrlo retko je potrebno uraditi i endomiokardijalnu biopsiju. Nekada treba uraditi i elektrofiziološka ispitivanja. Kada su u pitanju određene kardiomiopatije potrebno je uraditi i RTG grudnog koša, CT ili NMR.

Kardiomiopatija i miokarditis lečenje

Lečenje ovih bolesti se bazira na lečenju uzroka koji je do njih doveo ukoliko je on poznat.

Kada to nije slučaj preporučuje se mirovanje i terapija lekovima.

U zavisnosti koja je kardiomiopatija u pitanju postoje i drugi invazivni postupci lečenja kao npr. septalna miomektomija kod hipertrofične kardiomiopatije, ugradnja implantabilnih defibrilatora itd.

Kao krajnja mera u terapiji ovih stanja koristi se u određenim slučajevima transplantacija srca.

U Intermed Plus poliklinici možete obaviti sve vrste neinvazivnih pretraga izuzev RTG, CT i NMR.