Bolesti srčanih zalistaka

Ljudsko srce u svom sastavu ima četiri zaliska:

  • dva na levoj strani srca (mitralni i aortni)
  • dva na desnoj strani (trikuspidni i pulmonalni).

Mitralni i trikuspidni zalisci, koji se još nazivaju i atrioventrikularni (AV) zalisci pričvršćeni su za fibrozni skelet srca i razdvajaju srčane pretkomore od srčanih komora.

Ovi zalisci osiguravaju jednosmeran tok krvi iz pretkomora u komore tokom opuštanja srca (dijastole).

Mitralni zalistak je sastavljen od dva listića (prednjeg i zadnjeg), dok se trikuspidni zalistak sastoji od tri listića (prednjeg, zadnjeg i septalnog).

Oba zaliska su povezana strukturama koje se nazivaju chorde tendinae za papilarne mišiće koji se nalaze u odgovarajućim komorama.

Skraćivanje papilarnih mišića osigurava da zalisci na odgovarajući način zatvore ušća između pretkomora i komora tokom faze srčane kontrakcije (sistole).

Aortni i pulmonalni zalisci (valvule), koji se još nazivaju i polumesečasti (semilunarni) zalisci, razdvajaju levu komoru od aorte i desnu komoru od plućne arterije.

Oni osiguravaju jednosmeran anterogradni tok krvi tokom sistole. I aortni i pulmonalni zalistak u svom sastavu imaju tri listića.

Oboljenja srčanih zalistaka mogu zahvatiti sve zaliske mada su neki zahvaćeni češće od ostalih.

Najčešći poremećaji su mitralna stenoza i insuficijencija, aortna stenoza i insuficijencija i trikuspidna insuficijencija.

Razlozi nastanka oboljenja srčanih zalistaka mogu biti urođeni ili stečeni.

Kod urođenih uzroka ove mane se javljaju uglavnom kao posledica strukturnih poremećaja srčanih zalistaka.

Oštećenja zalistaka mogu nastati tokom fetalnog perioda.

Stečeni razlozi mogu biti posledica infektivnih oboljenja, autoimunskih bolesti, degenerativnih promena itd.

Simptomi oboljenja srčanih zalistaka

Simptomi oboljenja srčanih zalistaka su prisustvo šumova na srcu, zamaranje, lupanje ili preskakanje srca, nesvestice/omaglice, bol u grudnom košu, otežano disanje, gušenje, uvećanje jetre, prisustvo tečnosti u trbušnoj duplji, oticanje nogu.

Oboljenja srčanih zalistaka mogu biti blagog toka i biti otkrivena tek kao uzgredni nalaz.

Češći je slučaj da se ova oboljenja tokom niza godina pogoršavaju i dovode na kraju do popuštanja srca, a ukoliko se ne leče i do smrtnog ishoda.

Pacijenti sa oboljenjem nekog od srčanih zalistaka su u povećanom riziku od nastanka tromboembolijskih događaja i infektivnog endokarditisa.

Dijagnoza ovih oboljenja se postavlja na osnovu rezultata sledećih pretraga:

Lečenje srčanih zalistaka

Lečenje oboljenja srčanih zalistaka se postiže lekovima, a vrlo često i nekom invazivnom intervencijom ili hirurškim zahvatom kada to predstavlja i jedini terapijski modalitet.

U Intermed Plus poliklinici možete uraditi sve vrste neinvazivnih dijagnostičkih pretraga.

Stručnjaci poliklinike Intermed Plus imaju veliko iskustvo u lečenju oboljenja srčanih zalistaka i mogu Vam pomoći da se izborite sa ovim problemom.