Bolesti srca koje nastaju zbog drugih oboljenja

Oštećenje srca može nastati usled nekog oboljenja koje nema primarno ishodište u samom srcu.

Oboljenja koja mogu dovesti do sekundarnog oštećenja srca su brojna, uglavnom su retka, a uzrok njihovog nastanka može biti neko genetsko oštećenje ili autoimunski mehanizam koji pored oštećenja drugih organa dovodi i do oštećenja srca.

Oboljenja koja mogu dovesti do oštećenja srca su:

 • akromegalija
 • amiloidoza
 • ankilozirajući spondilitis
 • Behčetova bolest
 • Kušingov sindrom
 • Down-ov sindrom
 • Ehlers-Danlos-ov sindrom
 • Freidreich-ova ataksija
 • hemohromatoza
 • Holt-Oram-ov sindrom
 • HIV
 • hipotireoza
 • Kawasakijeva bolest
 • Klinefelter-ov sindrom
 • Marfan-ov sindrom
 • Noonan-ov sindrom
 • polyarteritis nodosa
 • reumatska groznica
 • sarkoidoza
 • sifilis
 • sistemski eritemski lupus
 • sistemska skleroza
 • tirotoksikoza – hipertireoza
 • Turner-ov sindrom
 • William-ov sindrom.

Dijagnoza i lečenje za svako od ovih oboljenja je specifično i uglavnom spada u subspecijalistički domen te je pacijenta potrebno uputiti kod odgovarajućeg specijaliste.