24-satni holter EKG-a


Holter EKG-a (24 sata, 48 sati)


Holter EKG - svrha analize. U različitim situacijama (napor, mirovanje, stres...) i zavisnosti od doba dana (budnost ili spavanje) električna aktivnost srčanog mišića se menja. Na pregledu, EKG snimak nam daje informacije o električnoj aktivnosti srca za samo taj period dok se EKG snima. Sve one promene u aktivnosti srca koje nisu stalne, koje se javljaju povremeno ili samo u nekim određenim situacijama najverovatnije se neće registrovati tokom jednog pregleda lekara. Kako bi saznali da li ima promena u električnoj aktivnosti srčanog mišića u realnim životnim okolnostima 24 satni Holter EKG-a je veoma važna dijagnostička metoda.


Holter EKG - postupak snimanja. Na grudni koš se prilepi pet elektroda koje su povezane sa malim aparatom koji se nosi u torbici prebačenoj preko ramena. Tokom perioda od 24 sata aparat neprekidno registruje električnu aktivnost srca. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi dnevnik aktivnosti. Sutradan, nakon 24 sata aparat se skida i čitaju se rezultati. Jasno je kakav neprocenjiv značaj ima ova metoda, posebno u otkrivanju, a kasnije i praćenju lečenja poremećaja aktivnosti srca.