Put do savršenog zdravlja

Opšte zdravlje, zdrava ishrana, fizička aktivnost

07.12.2014.

Put do savršenog zdravlja

Kada je u pitanju opšte zdravlje iblagostanje,sigurno je da postoji mnoštvo faktora koji utiču na događajekoji su sa njima uvezi. Premda niko ne može potpuno ukloniti rizik da razvije neku bolestilistanje, postoje određeni koraci koje ljudi mogu učiniti da ovaj riziksmanje nanajmanju moguću meru.

Put do savršenogzdravlja

Zdrava ishrana je put do zdravlja.Poslednjihgodina naučnici su ustanovili koliko je održavanje zdrave telesne težineznačajno za sveukupno održanje zdravlja. Održavanje zdrave telesnetežine smanjujerizik oboljevanja od srčanih oboljenja, raka, šloga,dijabetesa, artritisa,depresije i mnogih drugih medicinskih stanja. Glavni način za smanjenjetelesnetežine ili za njeno održavanje na zdravom nivou jeste konzumiranjemanjeg brojakalorija sprovođenjem zdrave dijete. Neke od osnovnih smernica zazdravijuishranu su izbor celokupnih zrna žitarica pre nego rafinisanih izvoraugljenihhidrata (šećera), jedenje raznovrsnog voća i povrća i biranjenisko-masnihizvora kalcijuma i mlečnih proizvoda, kao i nemasnih izvora proteina.Pridržavanje zdravih navika u ishrani nije samo značajno za samu telesnutežinu, već pruža dodatnu zaštitu za srce, kao izaštitu od mnogih drugihoboljenja.Fizička aktivnost je put do zdravlja.Drugiznačajan faktor za opšte zdravlje je telesna kondicija. Nesamo da dobro stanjetelesne kondicije pomaže pri održavanju zdrave telesne težine, već možedirektno smanjiti rizik od oboljenja srca, šloga,dijabetesa i raka, izmeđuostalih. Većina odraslih osoba bi trebala da teži da ima barem 2 i posatavežbanja umerenog intenziteta svake nedelje ili sat i 15 minuta vežbeenergičnogintenziteta nedeljno. Preporučuju se aktivnosti za jačanjemišićne snage dvaili više dana u nedelji.

Dobar odnos saljudima koji pružaju zdravstveneusluge

Kritičan faktor u održavanju dobrog opštegzdravlja je zakazivanje redovnih pregleda kod lekara. Zapravo, svako bitrebalo da ima lekara kog redovno posećuje. Redovan broj poseta lekarukoje bitrebalo obaviti zavisi od godina, pola i sveukupnog zdravstvenogstatusa, stogabi trebalo obaviti razgovor sa lekarom koliko često treba da gaposećujete,kao i koje testove treba da uradite da biste održavali svoje zdravlje udobromstanju.

Čitanja: 1816 | Komentara: 0

Dodaj komentar