Naši saveti za vaše zdravlje

06.09.2017.
AKCIJA - POPUST 50% na ultrazvuk abdomena - 1750 dinara.

Vaše zdravlje u sigurnim rukama.07.12.2014.
Put do savršenog zdravlja

Korisne informacije kako stići do savršenog zdravlja./

PRIJAVITE SE NA MAILING LISTU

Ergometrija - Test opterećenjem

Test opterećenja

Test opterećenjem ili ergometrija je dijagnostička metoda koja se koristi da se:

  • potvrdi postojanje koronarne bolesti srca - ishemije srca
  • ispita mogući uzrok koronarnog bola
  • ispita mogući uzrok srčanih aritmija
  • rano otkrije povišeni arterijski pritisak
  • proceni funkcionalni kapacitet srca kod srčanih bolesnika, prognozu bolesti i efekte lečenja
  • dozira intenzitet fizičkog treninga

Test opterećenja se izvodi na pokretnoj traci po Bruce-ovom protokolu. Osoba hoda po pokretnoj traci i postepeno se izlaže sve većem naporu (povećava se nagib i brzina trake). Čitavo vreme testa se snima EKG i u pravilnim intervalima se meri krvni pritisak. Takođe, prati se i opšte stanje pacijenta (pojava bola, gušenja, zamaranja, malaksalosti...).
Analiza testa se obavlja na osnovu promena na EKG-u, vrednosti arterijskog pritiska, subjektivnog stanja osobe (bol, gušenje...), dostignutog nivoa i trajanja opterećenja.

Idi na stranicu Intermed usluge | Cenovnik | Kontakt